Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Gânduri despre bine și rău
Gânduri despre bine și rău
Sfântul Nicoale Velimirovici
  • Predania
  • București
  • 2009
  • 1
  • 145 X 205
  • 158
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre Dumnezeu, până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă."
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 15
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Fii cu luare aminte la laudele umflate, ca şi la defăimările peste măsură, şi socoteşte-te mai mic decât zic cele dintâi şi mai mare decât zic cele din urmă – ca să nu zbori fără aripi şi să nu te pierzi fără nădejde"
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 22
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Caută să faci oamenilor lucrul pentru care, la început, poate te vor blestema, dar la urmă te vor binecuvânta; şi niciodată lucrul pentru care la început te vor binecuvânta, iar la sfârşit te vor blestema"
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, pp. 36-37
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Oamenii nu cred în credinţa pe care o propovăduiesc puţincredincioşii. Oamenii privesc cu neîncredere ştiinţa predată de neştiutori înfumuraţi. Oamenii se revoltă împotriva bogăţiei, când aceasta este în mâna zgârcitului. Oamenii dispreţuiesc autoritatea plinită de un om lipsit de vrednicie. Bolnavii nu prea îi cheamă în ajutor pe medicii tuberculoşi.
Tag-uri:
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 37
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Cuvintele îşi pierd puterea lor tainică şi dumnezeiască dacă sunt rău întrebuinţate şi ajung ca moarte. Ca un pom din miazănoapte sădit la miazăzi, care se veştejeşte şi se usucă."
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 73
pagina 92 Fiți dumnezei!
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Fă binele şi-l îngroapă sub piatră, el îşi va face limbă din piatră şi va vesti lumii. „Fii om” este puţin spus. „Fiţi dumnezei”, zice Sfânta Scriptură. „Fii om” este un program scurt. „Fiţi dumnezei” este programul cel mai înalt."
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 92
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Şi de dragostea mamei îţi vei aminti mereu, dar apoi o vei uita. Şi pe prietenii răposaţi îi vei pomeni, dar după o vreme vei amuţi. Şi de faptele tale bune îţi aminti, dar apoi le vei da la o parte. Însă păcatul pe care l-ai săvârşit acum patruzeci de ani, în fiecare dimineaţă îţi strigă: „bună dimineaţa,” şi în fiecare seară: „la revedere!” Strigă şi va tot striga, şi nu va amuţi nicicând în viaţa ta."
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 112
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Toată împărăţia naturii nu este nimic altceva decât o carte despre împărăţia morală. Privită ca o astfel de carte, natura este cu totul desăvârşită, din cele mai înalte sfere ale universului până la ultimul atom."
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 114
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Caută mai presus de toate să te cureţi pe sine de rea-voirea faţă de oameni. Pentru că, adunând rea-voire faţă de oameni, aduni otravă – care, mai devreme sau mai târziu, te va nimici ca om. Caută mai presus de toate să aduni bună-voire faţă de oameni."
Tag-uri:
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 146
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Hristos niciodată n-a făcut vreo observaţie asupra trupului vreunui om. El nu i-a spus lui Zaheu: „Cât eşti de mic!”, nici lui Iuda: „Cât eşti de urât!”, nici slăbănogului: „Cât eşti de slab!”, nici leprosului: „Cât de rău miroşi!” El a petrecut neîntrerupt cu realitatea din oameni, adică cu sufletele – căci sufletul le vorbea sufletelor, şi sufletul tămăduia şi ridica sufletele. De aceea, când îţi vorbeşte omul, nu te gândi la trupul lui, nu cerceta trupul lui, ci priveşte la sufletul lui, cercetează sufletul lui, deprinde-te cu sufletul lui – şi atunci îl vei înţelege."
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 147