Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Lacrimă şi har
Lacrimă şi har
Preotul martir Constantin Sârbu
  • Bonifaciu
  • Bacău
  • 2010
  • 1
  • 170 X 170
  • 216
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Niciodată nu veți avea pace și liniște sufletească dacă nu veți iubi și ierta ca Hristos. Noi nu știm să iertam. Tu, care vii la biserică - eu pentru tine vorbesc - tu, care știi că Dumnezeu vrea pace, tu prin tăcere să dezarmezi pe cel care a pornit cearta, căci din dușman poți să ți-l faci prieten. Această comportare arată diferența dintre tine, care intri cu folos în biserică și cel ce nu vine sau vine numai cu trupul."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 12
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Focul candelei sau al lumânării este un simbol material al flăcării spirituale din inima omului care generează iubirea."
Tag-uri:
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 13
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Un îndrumător îndrăzneț nu este chiar totdeauna de folos, dar unul înțelept este totdeauna necesar. Fiindcă în înțelepciune este totdeauna și îndrăzneală, dar în îndrăzneală nu este totdeauna și înțelepciune."
Tag-uri:
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 23
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Oricât de mare îți pare fericirea pe care ai putea să ți-o cumperi prin vânzarea binefăcătorului tău, nu o dori."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 24
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Iuda a plecat singur, dar s-a întors cu o gloată, căci ura reușește să-i strângă pe oameni mult mai grabnic decât dragostea, dar reușește să-i păstreze mult mai puțin."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 25
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Nu uitaţi că rugăciunea e totul şi că rugăciunea în biserică este şi mai importantă."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 70
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Datoria mea de preot este să vă învăţ, fiindcă neînvăţarea este pricina că oamenii nu mai ştiu nimic, se mărginesc la tot ce este uşor şi material, la acatiste, pomelnice şi lumânări. Nici lumânarea şi nici pomelnicul nu te mântuie, ci credinţa, rugăciunea şi faptele bune. Voi aţi renunţat la rugăciune pentru că a te ruga este mai greu: trebuie să te interiorizezi, să depui efort."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 93
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Ai nevoie de forţa aceea care a creat întregul univers, care îl susţine; forţa care mişcă planetele, făcându-le să vibreze în armonie; forţa care L-a făcut pe Dumnezeu să-Şi trimită Fiul în lume pentru mântuirea omului; forţa prin care un biet păcătos poate deveni sfânt într-o clipă; forţa care sfinţeşte, vindecă, învie un suflet, făcându-l asemenea lui Dumnezeu.[...] Ştii tu ce-i această forţă de care îți vorbesc? Iubirea!"
Tag-uri:
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, pp. 107-108
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Sufletele curate sunt gata să-şi recunoască şi vinovăţii pe care nu le au."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 144
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Sufletele curate sunt gata să-şi recunoască şi vinovăţii pe care nu le au."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 144
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Niciodată nu vom putea spăla pe nimeni numai cu vorbele noastre, ci doar cu mâinile noastre, adică cu rugăciunile noastre şi cu ostenelile noastre."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 147
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Celui cu adevărat mare nu-i este greu să se smerească în faţă oricui. Celui cu adevărat curat nu-i este greu să spele pe oricine. Celui cu adevărat sfânt nu-i este greu a face totul în tăcere şi cu cea mai discretă duioşie. Celui cu adevărat iubitor va face întotdeauna totul cu plăcere, cu bucurie , cu blândeţe, cu prietenie. Cel cu adevărat înţelept va păstra esenţa adevărului tuturor lucrurilor. Celui ce înţelege nu trebuie nici să-i faci mult, nici să-i arăţi mult, nici să-i vorbeşti mult."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 147
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Credincios adevărat este acela care, făcând binele, nu se măsoară cu semenii săi, ci cu Învăţătorul său, căci se măsoară cu alţii, totdeauna se va mândri , dar cine se măsoară cu Domnul, acela îşi va găsi întotdeauna măsura smereniei sale."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 149
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Numai când te poţi robi pe tine cu adevărat, atunci devii cu adevărat slobod."
Tag-uri:
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 150
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Flămânzii s-au scârbit de vorbe! Ei vor pâine! Lumea s-a săturat de predici, ea are nevoie de Hristos! De ce nu înţelegem noi înşine ceea ce ne luptăm să-i facem pe alţii să înţeleagă?!"
Extras din următorul fragment:
Oricât de lăudate ar fi credința noastră, învățătura noastră, calitățile noastre, dacă oamenii nu văd în faptele noastre, în umblarea și trăirea noastră, miezul gustos și mireasma plăcută a unei vieți în Hristos, în zadar este totul! Mai bine nu ne-am făli cu nimic, nu am vorbi, nu am predica, dacă în viața noastră lipsește Hristos, dacă în loc de pâine avem piatră și în loc de pește avem șerpi (Matei 7,9-10)!
Flămânzii s-au scârbit de vorbe! Ei vor pâine! Lumea s-a săturat de predici, ea are nevoie de Hristos! De ce nu înţelegem noi înşine ceea ce ne luptăm să-i facem pe alţii să înţeleagă?!

Și ce înseamnă asta? Înseamnă a ne umple mai întâi pe noi înșine de Hristos și de virtuțile Lui în toată trăirea noastră cu fapta și apoi a-i face și pe alții să ajungă tot așa. Nu vorbe, ci fapte se cer! Altfel cuvintele rămân numai o firmă frumoasă, iar practic, dincolo de vorbe nu este nimic.

Prin ce va cunoaște atunci lumea că noi suntem ai lui Hristos? ...
 
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 168
pagina 177 Lumina din noi
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"În fiecare om există o lumină. Dar pentru fiecare trebuie să vină clipa rânduită de sus, când să te vezi aşa cum eşti şi să-L cauţi pe Hristos. Dumnezeu te iubeşte pentru ceea ce este în tine lumină, pentru ce ai tu bun, nu pentru păcatele, petele, întunecimile tale."
Extras din următorul fragment:
Dumnezeu te iubeşte pentru ceea ce este în tine lumină, pentru ce ai tu bun, nu pentru păcatele, petele, întunecimile tale. Iar tu nu poţi fi şi cu ale lumii şi cu Dumnezeu: Cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; iar cine va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela o va afla (Marcu 8, 35).
Dacă ai iubi cu adevărat pe Hristos, viaţa ta ar fi alta. Ai fi om cu adevărat, airăspândi în jurul tău lumină şi paceAi face din învățătura lui Hristos o învățătură vie, ai trăi-o şi ai fi fericit încă de aici, de pe pământ, înțelegând că nu ai nici un motiv să te tulburi, că necazul, nenorocirea ca şi bucuria ta pe pământ sunt la fel de trecătoare; că viaţa ta, aşa cum e, are un rost dat de Dumnezeu şi că împlinind învățătura Lui vei ajunge să dobândești viaţa veşnică.
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 177
pagina 182 Indiferența ucide
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
Să nu fim indiferenţi, căci indiferenţa ucide.
Tag-uri:
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 182
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"Esenţa creştinismului: a te dărui şi a dărui neîncetat altora lumină, pace şi bucurie."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 184
Părintele Constantin Sârbu
Părintele Constantin Sârbu
1905-1975
"A iubi cu iubirea Lui înseamnă a acoperi căderea fratelui tău, a suferi împreună cu el, a câştiga inima lui prin dragoste şi îngăduinţă. Înseamnă a dărui ceva din sufletul tău aproapelui."
Sursa: Preotul martir Constantin Sârbu, Lacrimă şi har, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010, p. 185