Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Mineiu lunii februarie
Mineiu lunii februarie
"Bucurându-te Simeoane, tăinuitorule al celor negrăite, Născătoarea de Dumnezeu a strigat: Pre Hristos Cuvântul Cel ce s'a făcut prunc, Carele s'a vestit ție de demult de la Duhul Sfânt, primește-l în brațe, strigându-i lui: Umplutu-s'au toate de lauda ta."
Sursa: Mineiu lunii februarie, Editura Tipografia Cărților Bisericești, București, 1929, p. 19
"Astăzi sfințita Maică și cea mai înaltă decât Biserica, la biserică a venit, arătând lumii pre făcătorul de lume, și dătătorul legii, pre carele și în brațe primindu-l bătrânul Simeon, bucurându-se a strigat: Acum slobozește pre robul tău, că te-am văzut pre tine mântuirea sufletelor noastre."
Sursa: Mineiu lunii februarie, Editura Tipografia Cărților Bisericești, București, 1929, p. 19
"Veniți și noi, cu cântări dumnezeiești să întâmpinăm pre Hristos, și să-l primim pre dânsul, a căruia mântuire Simeon a văzut. Acesta este, pre Carele David l-a vestit. Acesta este, Cel ce a grăit prin prooroci; Carele S'a întrupat pentru noi, și a mântuit pe om; Acestuia să ne închinăm."
Sursa: Mineiu lunii februarie, Editura Tipografia Cărților Bisericești, București, 1929, p. 21