Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Mineiul Lunei lui Ianuarie
Mineiul Lunei lui Ianuarie
"Vine Hristos, să dea mântuire tuturor credincioșilor prin Botez, că întru aceasta pe Adam curățește, pe cel căzut înalță, pe tiranul cel ce l-a surpat îl rușinează, cerurile deschide, pe dumnezeiescul Duh îl pogoară, și împărtășirea nestricăciunei dăruiește."
Sursa: Mineiul Lunei lui Ianuarie, Editura Tipografia Bisericească din Sf. Manastirea Cernica, 1926, p. 92
"Cela ce ai îmbrăcat goliciunea lui Adam în haina măririi milostive, vrei să te golești cu trupul în râul Iordanului, o minune prea slăvită! Cum te va sprijini apa, Stăpâne Doamne? Pe Tine Cel ce acoperi cu apele cele mai pe deasupra, precum scrie. Lăudăm Iisuse, făcătorule de bine, toți arătarea ta."
Sursa: Mineiul Lunei lui Ianuarie, Editura Tipografia Bisericească din Sf. Manastirea Cernica, 1926, p. 93
"Izvorul dulceții fiind Stăpânul, merge la curgerile râului să se boteze, vrând să mă adape pe mine cu apele curățirii, pe carele văzându-l Ioan a strigat: Cum îmi voi tinde mâna mea pe creștetul tău, de carele se cutremură toate."
Sursa: Mineiul Lunei lui Ianuarie, Editura Tipografia Bisericească din Sf. Manastirea Cernica, 1926, p. 93
"Să se bucure tot pâmântul, Cerul să se veselească, lumea să plesnească cu mâinile, apele să sălteze, izvoarele și iazerile, adâncurile, mările împreună să se bucure, că vine Hristos să curățească pe Adam, și să-l mântuiască cu dumnezeiescul Botez."
Sursa: Mineiul Lunei lui Ianuarie, Editura Tipografia Bisericească din Sf. Manastirea Cernica, 1926, p. 93
"Hristos vine la Botez. Hristos la Iordan merge. Hristos îngroapă cu ape acum păcatele noastre ca un bun; cu veselie să-i cântăm lui că s-a preaslăvit. Să stropească veselindu-se norii veselie veșnică, Hristos Iisus merge, cu apele Iordanului să înnece râurile păcatelor, dăruind tuturor luminare."
Sursa: Mineiul Lunei lui Ianuarie, Editura Tipografia Bisericească din Sf. Manastirea Cernica, 1926, p. 94
"Curgerile Iordanului, pe Tine Izvorul te-au primit și Mângâietorul în chip de porumbel s-a pogorât. Plecatu-și-a creștetul, Cel ce a plecat cerurile. Strigat-a și a zis lutul către Ziditorul: Ce-mi poruncești cele ce sunt mai presus de mine? Mie îmi trebuiește Botezul tău. O Cela ce ești fără de păcat: Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție."
Sursa: Mineiul Lunei lui Ianuarie, Editura Tipografia Bisericească din Sf. Manastirea Cernica, 1926, p. 126