Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Ortodoxie și naționalism
Ortodoxie și naționalism
Dumitru Stăniloae
  • Supergraph
  • -
  • 2011
  • 1
  • 145 X 205
  • 324
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Ascetica ortodoxă derivă din ideea că omul e centrul şi stăpânul lumii create."
Tag-uri:
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 7
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Orice persoană sau lucru cuprinde forma sa întreagă în fiecare moment al dezvoltării."
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 8
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"În Adam şi Eva se cuprindeau potenţial toate naţiunile."
Tag-uri:
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 9
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"La baza fiecărui tip naţional acţionează un model dumnezeiesc etern pe care acea naţiune are să-l realizeze şi în sine cât mai deplin."
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 9
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Nu exista om anaţional. Nici Adam, măcar, n-a fost anaţional, ci a vorbit o limbă, a avut o anumită mentalitate, o anumită construcţie psihică şi trupească."
Tag-uri:
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 11
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Scoaterea oamenilor din starea păcătoasă nu se face prin anularea calităţilor naţionale, ci prin îndreptarea naturii omeneşti în general."
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 11
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Naţiunile sunt, după cuprinsul lor, eterne în Dumnezeu. În fiecare se arată o nuanţă din spiritualitatea Sa nesfârşită."
Tag-uri:
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 12
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Român însemnează o anumită structură spirituală, formată de-a lungul istoriei, în care structură spirituală există ca o parte integrantă sau esenţială Ortodoxia, unul din factorii istorici care au plămădit sufletul românesc, aşa cum este el azi."
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 12
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Viaţa nu poate fi cunoscută raţional, ci numai experimental."
Tag-uri:
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 19
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Religia nu e o teorie, ci un mod de-a fi."
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 23
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Mântuirea stă în strânsă legătură cu responsabilitatea."
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 23
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Sobornicitatea nu e uniformitate, ci armonie."
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 36
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"La cârma statului român trebuie să se facă simţită prezenţa lui Hristos."
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 48
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Ortodoxia e schemă pentru viaţa normală şi ajutor dumnezeiesc pentru viaţa normală, adică dogmă şi har dumnezeiesc."
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 61
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Lipsa oricărui ritm etnic durabil înseamnă anarhie şi disoluţie etnică. Iar ritmul etnic cu oarecare durată constitue tradiţia, care aduce la unitate toată dezvoltarea unui popor."
Tag-uri:
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 64
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"În politică, în cultură, în artă, Ortodoxia permite o modernizare perpetuă.(...) Ortodoxia e ritmul, e măsura, nu melodia vieţii însăşi."
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 66
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Poporul nostru nu e sceptic, ci realist; are o judecată lucidă şi un calm pe care nu şi-l pierde uşor. El intuieşte just până unde poate fi modificată realitatea cu puterile omeneşti."
Tag-uri:
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 71
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Trăsătura cea mai cuprinzătoare şi mai definitorie a neamului nostru: armonia."
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 79
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Nu există limită în posibilităţile omului educat."
Tag-uri:
Sursa: Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și naționalism, Editura Supergraph, 2011, p. 114