Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Părintele Paisie Duhovnicul
Părintele Paisie Duhovnicul
Arhimandrit Ioanichie Balan
  • Doxologia
  • Iași
  • 2010
  • 1
  • 145 x 200
  • 167
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Tinerilor le dau canon ca, mai înainte de căsătorie, să fie cuminţi şi cinstiţi; iar după cununie, le dau canon să nască copii câţi le va da Dumnezeu, să nu facă avorturi, nici să se păzească pentru a nu avea copil. Apoi, să-şi aibă un duhovnic bun, să se mărturisească des şi să păzească legile Bisericii, postul, infrânarea şi cumpătarea."
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, pp. 29-30
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Precum este focul pentru aur, aşa sunt ispitele vieţii pentru noi. Ne întăresc, ne călesc, ne dau mai multă credinţă, ne smeresc şi ne învaţă să ne rugăm şi să cerem sfat. Cine este bun, mai bun să se facă şi cine a biruit ispita, să se roage pentru cel care este în ispită. Ispitele le biruim prin rugăciune, prin post, prin spovedanie şi îndelungă răbdare. După furtună vine şi senin, cu darul lui Hristos."
Tag-uri:
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 43
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Dacă fugi de copii, fugi de mântuire. Nici să nu rămâi la un singur copil, ca să nu-l pierzi și pe acela. Mai sănătoși sunt copiii mulți în casă."
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 48
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"După lepădarea de credinţă, cel mai mare păcat care se face în lume este uciderea de prunci. Aceste două păcate atrag grabnica mânie și pedeapsă a lui Dumnezeu peste oameni."
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 49
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Canonul bolnavului este patul, patul suferinţei. Să rabzi boala cu mulţumire şi te mântuieşti. Cât mai poţi, zi "Tatăl nostru", rugăciunea "Doamne Iisuse", "Sfinte Dumnezeule", Crezul, "Doamne ajuta" şi dacă nu cârteşti în boală şi te spovedeşti regulat, dobândeşti viaţa vesnică înaintea multora."
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 54
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Duhovnicia este tare grea, mai ales în zilele noastre! Păcate multe, credinţa puţină, rugăciune din fuga, vremuri de pe urmă... Numai mila lui Dumnezeu ne poate mântui!"
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 55
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Nu deasa Împărtăşanie ne duce la desăvârşire, ci pocăinţa cu lacrimi şi deasa spovedanie, părăsirea păcatelor, rugăciunea din inima. Râvna unora pentru deasa Împărtăşanie este semnul slăbirii credinţei şi al mândriei, iar nu semnul sporirii duhovniceşti."
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 65
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Lumea este plină de vorbe, dar puţini sunt care pun poruncile Evangheliei în practică. Prind foarte bine şi cuvântul duhovnicesc, sfatul, mustrarea, îndemnul, predica, cărţile bune. Dar de la cuvinte trebuie să trecem şi la fapte, că după faptele tale te voi judeca zice Domnul."
Extras din următorul fragment:
Dacă nu poţi face fapta bună, nu este păcat. Iar dacă poţi s-o faci şi nu o faci, este păcat. Sunt oameni care nu au copii, sau nu au vrut să aibă, sau nu le-a dat Dumnezeu. Cei care nu i-au dorit, la bătrâneţe ii doresc şi plâng că nu au copii, dar este prea târziu. Când darul lui Dumnezeu se apropie de inima omului, atunci toate i se par uşoare; iar când se departează harul, atunci toate i se par grele. Atunci suferă, strigă şi plange, cum face şi copilul părăsit de mama lui. Uneori mă întreb, oare suferinţa mea şi a fiecărui om nu este cumva o arvună a vieţii veşnice? Că suferinţa ne smereşte şi ne învaţă a striga la ajutorul lui Dumnezeu. Când suntem la o răscruce în viaţă, să facem două lucruri: să ne rugăm şi să întrebăm. Eu mai degrabă mă rătăcesc în oraşe decât în pădure! Noi trebuie să ajungem de la gândirea de Dumnezeu, la simţirea lui Dumnezeu. Una este vorbirea de Dumnezeu şi alta este simţirea lui Dumnezeu. Una este vorba şi alta este fapta. La simţire duhovnicească ajunge numai acela care face voia lui Dumnezeu. Că zice Mântuitorul : “Nu tot cel ce-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra întru împărăţia lui Dumnezeu”. Mai mult să faci cu fapta, decat să vorbeşti cu cuvântul. Că lumea este plină de vorbe, dar puţini sunt care pun poruncile Evangheliei în practică. Prind foarte bine şi cuvântul duhovnicesc, sfatul, mustrarea, îndemnul, predica, cărţile bune. Dar de la cuvinte trebuie să trecem şi la fapte, că “după faptele tale te voi judeca” zice Domnul, căci şi Dumnezeu a creat lumea numai cu cuvântul si era bună foarte! Încă şi sfinţii mărturiseau pe Hristos prin cuvânt, învăţau şi scriau cărţi inspirate din Sfanta Evanghelie. Dar noi, cei de azi, suntem oameni păcătoşi. Noi trebuie să vorbim putin şi numai ce este de folos spre lauda lui Dumnezeu. Spunea un filozof intr-o carte : “Cine spune tot ce ştie, acela ştie puţin şi prost!” Dacă am fi făcut şi noi în viaţă măcar a zecea parte din cat i-am învăţat pe alţii, tot ne-ar mântui Dumnezeu!”
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 73
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Turma lui Hristos se păstoreşte cu fluieraşul, iar nu băţul. Adică cu blândeţe, iar nu cu asprime. Se păstoreşte mai mult cu exemplul vieţii preotului, nu numai cu predica de la amvon."
Extras din următorul fragment:
32. Un preot de parohie întreabă cum să păstoreasă mai bine, după Dumnezeu, turma încredinţată lui de Hristos? 
- Turma lui Hristos se păstoreşte cu fluieraşul, iar nu băţul. Adică cu blândeţe, iar nu cu asprime. Se păstoreşte mai mult cu exemplul vieţii preotului, nu numai cu predica de la amvon. Deci mai mult cu faptele, decât cu vorbele, "ca oamenii văzând faptele cele bune ale 
voastre, să slăvească pe Dumnezeu". Apoi să facă slujbe frumoase, cu credinţă şi evlavie; să dea milostenie la cei săraci şi bolnavi din parohie, să înveţe dreapta credinţă pe credincioşi, bătrâni, tineri şi copii; să-i spovedească regulat, să-i îmbărbăteze în necazuri şi să le fie model în toate, hrănindu-i cu cărţi sfinte şi cu tot cuvântul lui Dumnezeu. 
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 77
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Femeia ucigașă de copiii și plină de păcate să-și plângă toată viața păcatele, cu post și cu lacrimi și prin milostenie, să se îngrijească de copii orfani și de bolnavi, după sfatul duhovnicului ei."
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 79
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Femeia ucigaşă de copii şi plină de păcate să-şi plângă toată viaţa păcatele, cu post şi lacrimi şi prin milostenie să îngrijească de copii orfani şi de bolnavi, după sfatul duhovnicului ei."
Tag-uri:
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 79
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Tinerețea estea ca o floare de primăvară, iar bătrânețea este ca soarele la asfințit, gata în tot ceasul de moarte."
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 87
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Vă spun că uneori Dumnezeu pe cei tineri îi ridică din trup devreme, ca să nu greșească, iar pe unii din bătrâni îi îngăduie și îi rabdă să trăiască mai mult ca să se pocăiască."
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 87
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Sunt oameni care nu au copii, sau nu au vrut să aiba, sau nu le-a dat Dumnezeu. Cei care nu i-au dorit, la bătrâneţe îi doresc şi plâng că nu au copii, dar este prea târziu."
Tag-uri:
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 88
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Dacă am putea face noi tot ce învăţăm pe alţii, am fi sfinţi! Eu învăţam pe alţii să aibă răbdare în suferinţă. Acum când sunt în suferinţă, văd că nu am deloc răbdare. Trebuie nu răbdare, ci îndelungă răbdare."
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 88
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Uneori mă întreb, oare suferinţa mea şi a fiecarui om nu este cumva o arvună a vieţii veşnice? Că suferinţa ne smereşte şi ne învaţă a striga la ajutorul lui Dumnezeu."
Tag-uri:
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 89
paginile 138 - 139 Curăță cămașa sufletului
Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
"Să te mărturisești regulat, că da­că mături casa mai des, ți-i drag să stai în ea. Dacă speli cămașa, ți-i drag s-o îmbraci. Căci dacă se face mult gunoi în casă, este mai greu de scos afară. Să te mărturisești mai des — dacă nu în fiecare săptămână, măcar în fiecare lună."
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Balan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iași, 2010, pp. 138-139