Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Postul cel Mare
Postul cel Mare
Alexander Schmemann
  • Universul Enciclopedic
  • București
  • 1995
  • 1
  • -
  • 156
Părintele Alexander Schmemann
Părintele Alexander Schmemann
1921-1983
"Noi trăim ca şi cum Hristos n-ar fi înviat din morţi, ca şi cum acest unic eveniment nu ar avea nici un sens pentru noi."
Sursa: Alexander Schmemann, Postul cel Mare, Editura Universul Enciclopedic, București, 1995, p. 12
Părintele Alexander Schmemann
Părintele Alexander Schmemann
1921-1983
"Lumea aceasta prin toate mijloacele sale de comunicare ne îndeamnă: Fii fericit, ia-o domol, urmează calea cea mai simplă! Hristos spune în Evanghelie: 'Alege calea cea strâmtă, luptă şi pătimeşte, pentru că aceasta este calea către singura fericire adevărată.' "
Sursa: Alexander Schmemann, Postul cel Mare, Editura Universul Enciclopedic, București, 1995, p. 14
Părintele Alexander Schmemann
Părintele Alexander Schmemann
1921-1983
"Este uşor, într-adevăr, să mă spovedesc că nu am postit în zilele rânduite, că nu mi-am făcut rugăciunile sau că m-am mâniat. Este un lucru diferit, totuşi, acela de a realiza dintr-o dată că am pângărit şi că mi-am pierdut frumuseţea sufletească, că sunt departe de adevărata mea casă, de adevărata mea viaţă, şi că ceva preţios, curat şi frumos a fost rupt fără speranţă în structura intimă a existenţei mele. Aceasta şi numai aceasta este pocăinţa, dorinţa adancă de a te reîntoarce, de a te înapoia, de a recăpăta căminul pierdut."
Sursa: Alexander Schmemann, Postul cel Mare, Editura Universul Enciclopedic, București, 1995, p. 22
Părintele Alexander Schmemann
Părintele Alexander Schmemann
1921-1983
"Păcatul este întotdeauna lipsa dragostei şi, deci, separarea, izolarea, războiul tuturor împotriva tuturor."
Sursa: Alexander Schmemann, Postul cel Mare, Editura Universul Enciclopedic, București, 1995, p. 24
Părintele Alexander Schmemann
Părintele Alexander Schmemann
1921-1983
"Nevoia de muzică permanentă descoperă incapacitatea omului modern de a se bucura de linişte, de a o înţelege nu ca pe ceva negativ, ca pe o simplă absenţă, ci tocmai ca pe o prezenţă şi ca pe o condiţie pentru orice prezenţă reală."
Sursa: Alexander Schmemann, Postul cel Mare, Editura Universul Enciclopedic, București, 1995, p. 109
Părintele Alexander Schmemann
Părintele Alexander Schmemann
1921-1983
"Oamenii sunt convertiţi la Dumnezeu nu pentru că cineva a putut să le dea explicaţii strălucite, ci pentru că au văzut în el că lumina, bucuria, profunzimea, seriozitatea şi iubirea sunt singurele care dezvăluie prezenţa şi puterea lui Dumnezeu în lume."
Sursa: Alexander Schmemann, Postul cel Mare, Editura Universul Enciclopedic, București, 1995, p. 113