Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Prin fereastra temniței
Prin fereastra temniței
Sfântul Nicoale Velimirovici
  • Predania
  • București
  • 2007
  • 1
  • 145 X 205
  • 272
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Oricine poate fi proroc. Spune-i celui ce lucrează răul că rău va petrece, iar celui ce lucrează binele că va fi răsplătit.”
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Prin fereastra temniței, Editura Predania, București, 2007, p. 7
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Gadarinii l-au rugat pe Hristos să plece de la ei. Europenii nu l-au rugat, ci l-au izgonit. Îl izgonesc prin tot ce le stă la îndemână: prin şcoli, prin presă, prin politică, prin filme, prin ghicituri ştiinţifice şi prin toată trufia lor culturală; Îl izgonesc şi prin gânduri, prin cuvinte şi prin fapte – fiecare în parte, în grup şi toţi laolaltă."
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Prin fereastra temniței, Editura Predania, București, 2007, pp. 75-76
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Fără Hristos, Europa este cel mai sărac cerşetor şi cel mai crud tâlhar al lumii acesteia."
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Prin fereastra temniței, Editura Predania, București, 2007, p. 92
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Priviţi, fraţii mei, şi vedeţi: singurii oameni care se bucură cu adevărat de viaţă sunt cei ce au primit această poruncă a lui Hristos şi trăiesc potrivit ei. Însă acei oameni care se căznesc să facă toate lucrurile, să-şi asigure toate mijloacele, să ajungă pe toate căile, să-şi împlinească toate planurile lor şi să-şi împlinească toate dorinţele fără ajutorul lui Dumnezeu sunt roşi de griji. Zidesc, dar o mână nevăzută năruie. Adună, dar un vânt nevăzut risipeşte. Aleargă, dar un făcător de minuni le lungeşte tot mai mult drumul şi înlătură ţinta şi ţelul lor."
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Prin fereastra temniței, Editura Predania, București, 2007, p. 207
Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Europa întreagă duhneşte a moarte. Universităţile europene propovăduiesc moartea. Cărturarii europeni descriu moartea. Oamenii de ştiinţă europeni fac moartea nemuritoare. Politicienii europeni lucrează pentru moarte. Dascălii europeni sădesc moartea în sufletele tinerilor. Imperialiştii europeni răspândesc moartea în întreaga lume. Revoluţionarii europeni poartă stindardul morţii. Europa modernă este sinonimă cu moartea. Nu vrea să ştie de viaţa de după moarte."
Sursa: Sfântul Nicoale Velimirovici, Prin fereastra temniței, Editura Predania, București, 2007, pp. 223-224