Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie)
Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie)
Arhim. Dr. Benedict Ghiuș
  • Bunavestire
  • Galați
  • 1999
  • 1
  • 201 X 282
  • 543
Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul
306-373
"Lauda creştinilor este primirea străinilor şi milostivirea. Lauda şi mântuirea creştinilor este că, totdeauna, la masa lor, săracii şi sărmanii şi străinii să mănânce împreună cu ei, că din casa lor Hristos niciodată nu va lipsi. "
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, luna noiembrie, ziua 18, Întru aceastã zi, învãtãturã a Sfântului Efrem, despre iubirea de sãraci.
Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur
347-407
"Adu-ți aminte că, nu după multă vreme, vei lăsa pe toate cele văzute, cerul și pământul, oamenii și lucrurile. Adu-ți aminte că ești nimic, cu trupul și cu sufletul, că puțin necaz te tulbură pe tine, puțină durere te arde pe tine, un cuvânt prost te răscolește pe tine. Deci, pentru ce nu te desparți tu puțin de viața aceasta? Eu îți spun ție că ești dator a te muta de aici, și, sus, înlăuntrul porților cerești, să-ți faci ție cort și, acolo, de-a pururi să petreci. "
Extras din următorul fragment:
Adu-ți aminte că, nu după multă vreme, vei lăsa pe toate cele văzute, cerul și pământul, oamenii și lucrurile. Adu-ți aminte că ești nimic, cu trupul și cu sufletul, că puțin necaz de tulbură pe tine, puțină durere te arde pe tine, un cuvânt prost te răscolește pe tine. Deci, pentru ce nu te desparți tu puțin de viața aceasta? Eu îți spun ție că ești dator a te muta de aici, și, sus, înlăuntrul porților cerești, să-ți faci ție cort și, acolo, de-a pururi să petreci. Ci te roagă lui Dumnezeu până la moarte, ca să te primească pe tine cu milostivire, și, la vremea aceea, să-ți deschidă ție degrabă, iar până ce ești pe pământ, pleacă-ți genunichii către Dumnezeu: sus să-ți ai sufletul, iar cu fața de-a pururi să acoperi pământul, ca să te vadă pe tine, că mai mult petreci ostenindu-te în rugăciune și adu-ți aminte de cele viitoare și rele și bune. Că acestea aduc frica lui Dumnezeu, și aduc lucrurile cele sufletești. Că săraci suntem toți și nu avem pe nimeni ajutor și sprijinitor, decât numai pe Dumnezeu.

Drept aceea, despărțindu-ne cu sufletul de toate, să ne îngrijim de noi înșine. Adu-ți aminte de păcatele tale și de osândirea ta. Adu-ți aminte că ești om muritor, bolnăvicios și pătimaș, spurcat și necurat. Adu-ți aminte că ești om cu viață mâhnită și plină de primejdii, care pe mulți, și buni și răi, înțelepți și neînțelepți, bogați și săraci, i-a pierdut. Adu-ți aminte că ești om, având oase smerite, de la picioare și până la cap, neputând suferi nici osteneală de o zi și nicio noapte să priveghezi. Adu-ți aminte că ai greșit lui Dumnezeu cu fapta, cu cuvintele și cu gândurile. Adu-ți aminte că ziua și noaptea te lupți cu leul și cu șarpele. Adu-ți aminte câte suflete sunt sub pământ, care n-au luat în seamă frica lui Dumnezeu și acum nu câștigă odihnă rugându-se, ci, întru cele mai de jos ale firii, își plâng rătăcirile lor, lenevirea și desfătarea, precum și vătămările certurilor lor. Adu-ți aminte că, după puțină vreme, vei muri și te vei osândi. Să nu încetezi a grăi acest mic cuvânt, ci să-l scrii în sufletul tău și în inima ta și să-l legi pe el de grumazul tău și anume: „Greșit-am Doamne, miluește-mă!”. Mai bună îți este ție aceasta, decât o coronă împărătească, pentru că aceea pe mulți în muncă pogoară, iar acest cuvânt în viața veșnică duce. Întru acestea să te înveți și întru acestea de-a pururea să fii.
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, Luna ianuarie, ziua 31, Întru această zi cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, despre pocăință și răsplătirile Judecății
Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O, coapse preafericite ale lui Ioachim, din care a ieșit sămânță prea fără prihană! O, pântece prealăudat al Anei, întru care a crescut puțin câte puțin și, închipuindu-se, s-a născut Prunca cea Preasfântă.
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, p. 53, Luna septembrie în 8 zile
Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Veniți toate neamurile, tot neamul omenesc și toată limba, toată vârsta și toată vrednicia, cu veselie, să prăznuim Nașterea bucuriei cea a toată lumea."
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, p. 53, Luna septembrie în 8 zile
Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Toată făptura să se ospăteze și să laude preasfințita naștere a sfințitei Ana, că a născut lumii comoara de bunătăți nejefuită, fiindcă printr-însa Ziditorul a prefăcut, înomenindu-se, toată firea într-o mai bună stare."
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, p. 53, Luna septembrie în 8 zile
Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O fericită însoțire Ioachime și Ana, datoare vă este toată zidirea pentru că prin voi S-a adus Ziditorului un dar mai ales decât toate darurile, Maică cinstită, singura vrednică de Ziditorul!"
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, p. 53, Luna septembrie în 8 zile
Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Astăzi ușile cele sterpe se deschid și dumnezeiasca Ușă cea feciorească, răsare, din care și prin care Dumnezeu, Cel mai de cinste decât toate câte sunt, intră în lume, după cum zice Pavel văzătorul celor negrăite."
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, p. 54, Luna septembrie în 8 zile
Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Astăzi a suflat vânt subțire mai înainte vestitor de bucuria cea a toată lumea. Veselească-se cerul de sus și să se bucure pământul de jos, să se clatine marea lumii, că întru dânsa se naște Scoica cea mare, care din cer, din fulgerul Dumnezeirii, va lua în pântece și va naște pe Hristos, Mărgăritarul cel de mult preț."
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, p. 54, Luna septembrie în 8 zile
Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O, pereche de Turturele cuvântătoare, Ioachim și Ana, cu preaîntreagă înfrânare! Voi, pe legea firii, adică întreaga înfrânare păzind-o, celor mai presus de fire v-ați învrednicit, că ați născut lumii pe Maica lui Dumnezeu cea neispitită de bărbat."
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, p. 54, Luna septembrie în 8 zile
Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O, câte minuni și schimbări s-au făcut pentru această fiică! Nașterea din cea stearpă, fecioria născând, amestecare a Dumnezeirii și a omenirii, a pătimirii și a nepătimirii, a vieții și a morții, pentru că așa, întru toate să se biruiască cel mai rău, de cel mai bun. "
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, p. 55, Luna septembrie în 8 zile
Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Veselește-te, tu Ana cea fără de fii, ceea ce nu puteai să naști! Bucură-te, Ioachime, că din fiica ta Prunc S-a născut nouă, Fiul, și S-a dat nouă și se cheamă numele lui Înger de mare Sfat, mântuirea cea a toată lumea, Dumnezeu tare!"
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, p. 55, Luna septembrie în 8 zile
Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Ioachim și Ana au semănat în dreptate și au secerat rod de viață. Luminați, cu lumină de cunoștiniță, și au căutat pe Domnul și le-a venit nașterea dreptății."
Sursa: Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, Volumul I (Invataturile si Vietile sfintilor pe scurt pentru lunile septembrie - februarie), Editura Bunavestire, Galați, 1999, p. 57, Luna septembrie în 8 zile