Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Sfânta Scriptură
Sfânta Scriptură
  • -
  • -
  • 1
  • -
  • -
pagină nespecificată Fericiți cei milosivi
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
”Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.”
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Matei 5,7
pagină nespecificată Îndemn la smerenie
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța."
Extras din următorul fragment:
7. Şi luând seama cum îşi alegeau la masă cele dintâi locuri, a spus celor chemaţi o pildă, zicând între ei:  
8. Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te aşeza în locul cel dintâi, ca nu cumva să fie chemat de el altul mai de cinste decât tine.  
9. Şi venind cel care te-a chemat pe tine şi pe el, îţi va zice: Dă acestuia locul. Şi atunci, cu ruşine, te vei duce să te aşezi pe locul cel mai de pe urmă.  
10. Ci, când vei fi chemat, mergând aşează-te în cel din urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te-a chemat, el să-ţi zică: Prietene, mută-te mai sus. Atunci vei avea cinstea în faţa tuturor celor care vor şedea împreună cu tine.  
11. Căci, oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca 14:11
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Le-a spus şi o parabolă: „Nimeni nu rupe petic dintr'o haină nouă şi-l pune la haină veche; altfel, cea nouă se rupe, iar peticul luat din cea nouă nu se potriveşte cu cea veche. Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul nou va sparge burdufurile; şi se varsă şi vinul şi se strică şi burdufurile. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi şi împreună se vor păstra. Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea de cel nou, că zice: Mai bun e cel vechi“. " (Evanghelia după Luca, 5, 36-39)
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca, 5, 36-39
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea-şi va pierde gustul, cu ce se va săra?; de nimic nu mai e bună, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii; nu poate să se ascundă cetatea din vârful muntelui; nici aprinde cineva făclie şi o pune sub obroc c, ci în sfeşnic, şi ea le luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri." (Evanghelia după Matei 5, 13-16)
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei 5, 13-16
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"De aceea, tot cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi le plineşte, i se va asemăna bărbatului înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, dar ea n'a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Dar cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le plineşte, i se va asemăna bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea şi ea a căzut. Şi mare i-a fost căderea!“" (Evanghelia după Matei 7, 24-27 )
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei 7, 24-27
pagină nespecificată Dragostea întru toate
Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Toate ale voastre cu dragoste să se facă."
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Întâia epistolă către Corinteni 16:14
pagină nespecificată Măsura judecății
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura."
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei 7:1-2
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu și-l voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui."
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Ioan 14:21
Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, - decât în Duhul Sfânt. "
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 12:3
Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte."
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 13:13
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede."
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca 9:23
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă."
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei 17:20
pagină nespecificată Fericiţi cei milostivi
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
”Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.”
Sursa: Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Matei 5,7
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
„Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.”
Sursa: Sfânta Scriptură, Capitolul 8, versetul 38
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu."
Sursa: Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Luca 4:4
pagină nespecificată Dragostea nu cade niciodată
Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată."
Sursa: Sfânta Scriptură, 1 Corinteni 13:4-8
pagină nespecificată În lume necazuri veți avea
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea.”
Sursa: Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Ioan 16:33
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre."
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Luca 21:19
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe Mine Mă urăşte, pentru că Eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele."
Sursa: Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie după Ioan 7:7
Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Fără credinţă, dar, nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că Se face răsplătitor celor care Îl caută."
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evrei 11:6
Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi."
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel 5:15
pagină nespecificată Iubirea șterge păcatele
Sfântul Apostol Petru
Sfântul Apostol Petru
1-67
"Dragostea acoperă mulţime de păcate."
Sursa: Sfânta Scriptură, Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 4:8
pagină nespecificată Ascultă întâi de Dumnezeu!
Sfântul Apostol Petru
Sfântul Apostol Petru
1-67
"Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni”
Sursa: Sfânta Scriptură, Faptele Sfinților Apostoli 5:29
pagină nespecificată Urmează-i lui Hristos în fapte!
Sfântul Ioan Evanghelistul
Sfântul Ioan Evanghelistul
6-110
"Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut: dacă-I păzim poruncile. Cel ce zice: L-am cunoscut!, dar nu-I păzeşte poruncile, mincinos este şi adevărul nu este'ntru el. Dar cel ce-I păzeşte cuvântul, întru acela iubirea lui Dumnezeu este într'adevăr desăvârşită. După aceasta cunoaştem că suntem întru El. Cel ce zice că rămâne întru El, dator este ca şi el să umble aşa cum Acela a umblat."
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 2:3-6
Sfântul Ioan Evanghelistul
Sfântul Ioan Evanghelistul
6-110
"Cel ce zice că este în lumină şi-l urăşte pe fratele său, acela este în întuneric până acum. Cel ce-l iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi piatră de poticnire nu-i în el. Dar cel ce-şi urăşte fratele este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul i-a orbit ochii."
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 2:9-11
pagină nespecificată Lumea cu poftele și plăcerile ei
Sfântul Ioan Evanghelistul
Sfântul Ioan Evanghelistul
6-110
"Nu iubiţi lumea, nici pe cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este'n el; pentru că tot ceea ce este în lume – pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii – nu sunt de la Tatăl, ci din lume sunt. Şi lumea trece, şi pofta ei; dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac."
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 2:15-17
Sfântul Ioan Evanghelistul
Sfântul Ioan Evanghelistul
6-110
"Copilaşilor, nimeni să nu vă amăgească; cel ce'nfăptuieşte dreptatea este drept, aşa cum Acela drept este. Cel ce săvârşeşte păcatul e de la diavolul, pentru că diavolul încă de la'nceput păcătuieşte. Pentru aceasta S'a arătat Fiul lui Dumnezeu: ca să strice lucrurile diavolului."
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 3:7-8
pagină nespecificată Să nu iubim cu vorba ci cu fapta
Sfântul Ioan Evanghelistul
Sfântul Ioan Evanghelistul
6-110
"Dar cel ce are bogăţia lumii şi-l vede pe fratele său în lipsuri şi inima şi-o'nchide faţă de el, cum rămâne'ntru el iubirea lui Dumnezeu? Copilaşii mei, să nu iubim cu vorba, nici cu vorbirea, ci'n faptă şi'n adevăr."
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 3:17-18
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta?"
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Ioan 11.25-26
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta?"
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Ioan 11.25-26
pagină nespecificată Crezând în Fiul, credem în Tatăl
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Şi cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric."
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Ioan 12, 44-46
pagină nespecificată Păcatele îl spurcă pe om
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe om."
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Marcu 7, 21-23
Sfântul Ioan Evanghelistul
Sfântul Ioan Evanghelistul
6-110
"Dacă zicem că noi nu avem păcat, pe noi înşine ne amăgim şi adevărul nu este'ntru noi."
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan, 1:8
pagină nespecificată Judecata lui Hristos
Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezătorul
5-30
"El (Hristos) are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc nestins. "
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, 3:12
Sfântul Apostol Petru
Sfântul Apostol Petru
1-67
"O singură zi înaintea Domnului este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi."
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Faptele Sfinților Apostoli 3:8
pagină nespecificată Fii blând!
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul."
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, 5:5
pagină nespecificată Curăția inimii
Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu."
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, 5:5
Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Eu nu mă ruşinez de Evanghelia lui Hristos; pentru că ea este putere a lui Dumnezeu spre mântuire tot celui ce crede, întâi iudeului şi de asemenea elinului. Căci în ea dreptatea lui Dumnezeu se descoperă din credinţă spre credinţă, aşa cum este scris: Iar dreptul din credinţă va trăi."
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, 1.16
Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Pentru aceea, o, omule, oricine-ai fi tu, cel care judeci, eşti fără cuvânt de apărare: fiindcă în ceea ce pe altul îl judeci, pe tine însuţi te osândeşti, căci aceleaşi lucruri le faci şi tu, cel care judeci."
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, 2.1.
pagină nespecificată Pocăiți-vă!
Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezătorul
5-30
"Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor."
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, 3:2
pagină nespecificată Împarte ceea ce ai în plus
Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezătorul
5-30
"Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea. "
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca, 3:11
pagină nespecificată Sfaturi pentru soldați
Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezătorul
5-30
"Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda voastră."
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca, 3:14
pagină nespecificată Credința fără fapte este moartă
Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezătorul
5-30
"Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. "
Tag-uri:
Sursa: Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, 3:10
Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire. Căci toată Legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi"
Sursa: Sfânta Scriptură, Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 5:13-14