Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Un serafim printre oameni
Un serafim printre oameni
Sfântul Serafim de Sarov
  • Egumenița
  • Galați
  • 2005
  • 1
  • -
  • -
Sfântul Serafim de Sarov
Sfântul Serafim de Sarov
1759-1833
"Să te străduieşti cu orice chip să păstrezi pacea sufletească şi să nu te tulburi de insultele celorlalţi. Vei reuşi asta dacă te înfrânezi de la mânie, prin orice mijloc, şi-ţi păstrezi mintea şi inima cu trezvie de zvâcnirile necuviincioase."
Sursa: Sfântul Serafim de Sarov, Un serafim printre oameni, Editura Egumenița, Galați, 2005, p. 326
Sfântul Serafim de Sarov
Sfântul Serafim de Sarov
1759-1833
"Dacă nu ne este cu putinţă să rămânem netulburaţi, trebuie cel puţin să ne înfrânăm limba, după cum spune Psalmistul: 'tulburatu-m-am și n-am grăit' (Psalm 76, 4)."
Sursa: Sfântul Serafim de Sarov, Un serafim printre oameni, Editura Egumenița, Galați, 2005, p. 327
Sfântul Serafim de Sarov
Sfântul Serafim de Sarov
1759-1833
"Pentru a nu cădea în judecarea aproapelui, ai grijă să nu primeşti nici un cuget rău despre nimeni şi să fii mort pentru toţi."
Extras din următorul fragment:
Dacă vrei să păstrezi pacea sufletească, să eviţi pe toate căile să-i judeci pe ceilalţi. Neosândirea fratelui şi tăcerea păzesc pacea sufletului. Când omul se află în această stare, primeşte revelaţii dumnezeieşti.
Pentru a nu cădea în judecarea aproapelui, ai grijă să nu primeşti nici un cuget rău despre nimeni şi să fii mort pentru toţi.
Pentru a-ţi păstra pacea sufletească, trebuie să-ţi îndrepţi foarte des atenţia spre tine însuţi şi să te întrebi: „în ce stare mă aflu?”. Trebuie încă să fii cu luare aminte, încât simţurile trupului, şi îndeosebi văzul, să-i slujească doar omului lăuntric, aşa încât în suflet să nu pătrundă lucrurile palpabile. Darurile izvorâtoare de har ale Duhului Sfânt sunt dobândite numai de către cei care au lucrare interioară şi priveghează pentru sufletul lor.
Sursa: Sfântul Serafim de Sarov, Un serafim printre oameni, Editura Egumenița, Galați, 2005, p. 328
Sfântul Serafim de Sarov
Sfântul Serafim de Sarov
1759-1833
"Dacă vrei să păstrezi pacea sufletească, să eviţi pe toate căile să-i judeci pe ceilalţi. Neosândirea fratelui şi tăcerea păzesc pacea sufletului. Când omul se află în această stare, primeşte revelaţii dumnezeieşti."
Sursa: Sfântul Serafim de Sarov, Un serafim printre oameni, Editura Egumenița, Galați, 2005, p. 328