Trezirea copiilor la bogăția interioară

Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur
347-407
La ceea ce trebuie, aşadar, să lucrăm noi,este nu a-i face pe copiii noştri bogaţi în bani, în aur, în prisosinţe de acest soi; ci trebuie aşa să facem, ca ei să fie bogaţi mai presus de toate în pietate, în înţelepciune, în comori de virtute, să aibă nevoie de puţin, să nu fie vrăjiţi de bunurile acestei lumi şi de dorinţele cele nemăsurate.

Credința naște minuni în inimile oamenilor

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Nu minunile îl atrag pe un om raţional spre credinţă. Un individ cu adevărat realist, dacă nu este credincios, va găsi întotdeauna în sine forţe şi capacităţi ca să nu creadă în minuni, iar dacă i-ar apărea o minune în faţă ca un fapt evident, atunci el mai curând nu şi-ar crede simţurilor sale decât să o accepte ca existenţă a realităţii. Dar, dacă până la urmă va accepta-o, o va privi ca pe un fenomen natural, dar de care nu ştiuse până la acel moment. Nu minunea este cea care dă naştere credinţei în sufletul omului realist, ci credinţa dă naştere minunii. Dacă se va întâmpla ca realistul să creadă o dată, apoi tocmai din cauza realismului său el trebuie să accepte şi existenţa minunii."

Libertatea vine cu responsabilitatea înțeleasă corect

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
" În condițiile absolute ale cunoștinței nu e decât Dumnezeu, care cunoaște desăvărșit totul, fără să stingherească libertatea de mișcare a omului. De aceea, fiindcă știe absolut, a dat omului legile viețuirii sale și puterea de-a vrea sau a nu vrea să le respecte - cinstea primejdioasă a libertății voinței. Deci, dacă se învoiește să rămână între rosturile sale, gândite de Dumnezeu, viețuiește după fire în toată libertatea. Dacă însă omul nu vrea să rîmână în rosturile firii, ci merge împotriva legilor vieții, împotriva firii, atunci își viciază libertatea sa, își primejduiește viața sa, aduce infirmitatea în fire."

Propovăduieşte cu inima, nu cu mintea

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
Nu trebuie propovăduit cu mintea, ci cu inima. Numai ceea ce vine din inmă atinge inima celuilalt. Să nu atacaţi niciodată, nu fiţi potrivnici nimănui. Dacă cel ce propovăduieşte vrea să-i întoarcă pe oameni de la vreun rău, să o facă cu blândeţe, smerenie şi mare frică de Dumnezeu.

Sfânta Scriptură este o comoară inestimabilă

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
"Ce carte, Doamne, și ce învățăminte minunate în ea! Ce scriere înțeleaptă este Sfânta Scriptură, ce minunăție și câtă putere îi poate dărui ea omului. Parcă ar fi un adevărat monument închinat omului și firii omenești ce sălășluiește în univers, pe care sunt incrustate și prezentate în detaliu și pentru totdeauna toate cele petrecute de la creația Lui pe pământ. Și câte alte taine dezlegate și deschise înțelegerii noastre."

Psalmodia îndepărtează gândurile de hulă

Sfântul Paisie Aghioritul
Sfântul Paisie Aghioritul
1924-1994
"Gândurile de hulă sunt ca avioanele ce ne deranjează cu zgomotul lor, fără să vrem, dar pe care nu le putem împiedica. Cea mai grea armă antiaeriană este psalmodia, pentru că ea este şi rugăciune către Hristos, dar şi dispreţuire a diavolului."

Primește viața ca dar, încredințează-o Domnului

Maica Siluana Vlad
Maica Siluana Vlad
Primește aluatul vieții și al persoanei tale ca pe un dar de la Dumnezeu, așa cum este el, cu bunele și mai puțin bunele lui, cu slăbiciuni și neputințe, cu tot, și acceptă că sunt ale tale. Apoi, mergi cu darul acesta la Sfântul Altar și încredințează-l Lui în timpul Sfintei Liturghii, după ce ai făcut cele de cuviință pentru asta: să te spovedești, să te împaci cu cei care te-au supărat, să-i binecuvintezi pe cei ce te blestemă și te ocărăsc și toate cele cerute de Domnul. Așadar, încredințează-ți darul acolo și așteaptă ca Domnul să primească ale Sale dintru ale Sale și să le transforme cu harul Lui în loc potrivit ca să-Și plece capul. Primește-L și ocrotește-L în inima și în viața ta și El te va crește cum numai El știe!

Unicul sens al omului în viață este existența

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
Unicul sens al omului în viață este existența - existența fericită... Omul trebuie să trăiască pentru a fi fericit, acceptând perioadele de nefericire doar ca pe niște treceri înspre vremuri mai bune; iubirea pentru Univers îl va ajuta să treacă către vremuri mai bune.

Ascultarea transformă personalitatea în sfințenie

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
" Ascultarea e lepădarea de sine, luarea crucii în fiecare zi și urmarea Mântuitorului. Ea ne învață smerenia, care ucide toate patimile și liniștește sufletul. Ea stinge orice frământare și oprește orice inițiativă, deci toată energia, cu vremea, trebuie să se convertească în virtuți duhovnicești. Ascultarea aceasta stinge personalitatea de pe planul lumii și, dacă e ceva de capul ascultătorului, toată înzestrarea lui se preschimbă în sfințenie, pe care, de multe ori, se poate întâmpla să n-o știe nimeni fără numai Dumnezeu."

Iubirea pentru bunătate și frumusețe îndrumă destinul

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
" Acela care iubește lucrurile bune și frumoase tinde de bună voie spre Harul îndumnezeirii, fiind călăuzit de Providență prin rațiunile înțelepciunii. Iar acela ce nu-i îndrăgostit de acestea e tras de la păcat împotriva voii lui - și lucrul acesta îl face Judecata cea dreaptă, prin diferite moduri de pedepse. Cel dintâi, adică iubitorul de Dumnezeu, e îndumnezeit prin Providență, cel de al doilea, adică iubitorul de materie, e oprit de Judecată să ajungă la osândă."

Luarea aminte este esențială în rugăciune

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
În rugăciune mai întâi trebuie să aveţi luare aminte, luarea aminte să fie de căpătâi. Fără aceasta, rugăciunea nu este de nici un folos, dar dacă o lăsăm cu totul, atunci este şi mai greu. Aşadar, osteniţi-vă!

Luarea aminte este esențială în rugăciune

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003

Luarea aminte este esențială în rugăciune

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003

Durerea veche se transformă în bucurie senină

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Durerea veche trece ca o taină mare a vieţii omeneşti, transformându-se puţin câte puţin într-o bucurie plină de calm şi duioşie; în locul tinereţii cu sângele care fierbe în vine, începe bătrâneţea senină şi blândă. În fiecare zi binecuvântez răsăritul soarelui, şi inima mea îi cântă ca şi înainte, însă acum am ajuns să iubesc şi mai tare asfinţitul lui, razele lui lungi şi piezişe şi, împreună cu ele, amintirile tăcute, duioase şi blânde, chipurile dragi din viaţa mea binecuvântată şi lungă; deasupra acestor fiinţe, evenimente şi fapte se află adevărul lui Dumnezeu, care te înduioşează, te face să te resemnezi şi te iartă!"

Suntem o suflare de iubire a lui Dumnezeu

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Suntem însă o suflare de iubire a lui Dumnezeu. Așa se face că, după trup, suntem un picur de rouă, față de un cosmos fără margini, care însă încape tot în conștiința noatră."

Îi dăm prea puţina încredere Domnului

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
Atâta vreme cât mai avem vreun reazem mărunt în lumea aceasta, îi dăm prea puţina încredere Domnului.

Gândurile de hulă sunt toate ale diavolului

Sfântul Paisie Aghioritul
Sfântul Paisie Aghioritul
1924-1994
"Gândurile de hulă sunt toate ale diavolului şi nu ale omului."

Ideal greu: omul devine Om

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"M-am înhămat la carul unui ideal cam greu: transformarea omului în Om, fiul mai mic al lui Dumnezeu și frate al Fiului Său mai mare. Însă toate idealurile mari au în ele ceva paralizant: nu te lasă să te preocupi de nimicurile acestei vieți."

Să învăţ să le iubesc pe toate

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Mamă, bucuria mea, eu mă minunez de toate acestea din prea multă dragoste de viaţă, şi nicidecum pentru că sufletul îmi e trist; sunt vinovat pentru că nu mi-am făcut timp să învăţ să le iubesc pe toate şi pentru că nici nu am ştiut cum să le iubesc pe deplin. Chiar dacă am păcătuit în faţa voastră, voi mă iertaţi, şi raiul e chiar aici, printre voi. Oare nu în rai mă aflu acum?"

De ce s-a făcut Dumnezeu om?

Sfântul Grigorie Teologul
Sfântul Grigorie Teologul
329-390
" Dumnezeu S-a făcut om ca să-i facă pe oameni dumnezei."
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori