Veniți să-L întâmpinăm cu bucurie pe Dumnezeu

"Veniți și noi, cu cântări dumnezeiești să întâmpinăm pre Hristos, și să-l primim pre dânsul, a căruia mântuire Simeon a văzut. Acesta este, pre Carele David l-a vestit. Acesta este, Cel ce a grăit prin prooroci; Carele S'a întrupat pentru noi, și a mântuit pe om; Acestuia să ne închinăm."

Primește-L pe Dumnezeu din brațele Mele

"Bucurându-te Simeoane, tăinuitorule al celor negrăite, Născătoarea de Dumnezeu a strigat: Pre Hristos Cuvântul Cel ce s'a făcut prunc, Carele s'a vestit ție de demult de la Duhul Sfânt, primește-l în brațe, strigându-i lui: Umplutu-s'au toate de lauda ta."

Astăzi Maica Domnului aduce pe brațe pe Făcătorul lumii

"Astăzi sfințita Maică și cea mai înaltă decât Biserica, la biserică a venit, arătând lumii pre făcătorul de lume, și dătătorul legii, pre carele și în brațe primindu-l bătrânul Simeon, bucurându-se a strigat: Acum slobozește pre robul tău, că te-am văzut pre tine mântuirea sufletelor noastre."

Simeon vede cu ochii împlinită profeția nașterii din fecioară a lui Dumnezeu

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Astăzi în Templu, bătrânul Simeon a luat în brațe pe Hristos Dumnezeul nostru și a strigat zicând: acum liberează pe robul Tău Stăpâne."

Hristos Domnul - Dătătorul legii vechi și al celei noi

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Cel ce a săpat pe table Legea Scripturii, de mâinile bătrânului este îmbrățișat ca un prunc, și ne dă nouă ca Lege sfântă, Evanghelia."

Bătrânul Simeon pune capăt legii Vechiului Testament

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
"Primitorule de Dumnezeu Simeon, văzătorule al Domnului, cel ce ești sfârșitul Legii și începutul harului, fă pomenire și de noi, cei ce cinstim sfântă mutarea ta."

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori