Mari Duhovnici

Harul face totul ușor, dar credința contează cel mai mult

Părintele Iosif Isihastul
Părintele Iosif Isihastul
1898-1959
"Atunci când harul este prezent, toate sunt uşoare. Însă câteodată, din motive de prudenţă, se retrage, şi atunci omul îşi pierde speranţa şi râvna se micşorează şi chiar şi credinţa păleşte. Acestea sunt cele mai aspre momente ale vieţii duhovniceşti pentru că, dacă Dumnezeu nu îl susţine, omul nu rezistă... Războiul diavolesc începe şi se opune hotărârilor noastre, după caz. Dar scopul lui principal este să lovească credinţa şi astfel să-l facă de râs pe om, dovedindu-l trădător si lepădător. Dacă reuşeşte asta, izbândeşte rană gravă, deoarece taie bunăvoinţa şi râvna, adică capul, şi în felul acesta stăpâneşte fără efort peste tot trupul. Toate se fac pentru credinţă, dar şi credinţa le întreţine pe toate. Dacă se zdruncină credinţa atunci toate se clatină şi linia frontului cedează."

Ortodoxia noastră

Părintele Ieronim din Eghina
Părintele Ieronim din Eghina
1883-1966
"Ortodoxia noastră are mari harisme; ea are în sine bogăţia Adevărului, dar oamenii din ziua de azi nu mai sunt plini de râvnă."

Diavolul vizează rănirea clerului sfânt.

Părintele Ieronim din Eghina
Părintele Ieronim din Eghina
1883-1966
"Diavolul se folosește de toate lucrurile pentru a-l răni pe cleric, pentru că de la un cleric sfânt, mii [de oameni] se pot folosi și mântui, dar de la unul care nu se luptă, mii se vor răni și vor pieri."

Scopul principal al filozofiei evoluționiste

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
"Scopul principal al ”filozofiei evoluționiste” este răsturnarea perspectivei creștine, întemeiate pe Dumnezeu care face totul precum voiește EL, punând în locul ei ceva mai ”pe înțelesul” omului căzut - raționalism, umanism. Iată de ce ”evoluția” a fost dezvoltată treptat de filosofia modernă agnostică, atee și deistă, înainte de a se găsi măcar o dovadă ”științifică”. Perspectiva creștin-ortodoxă este o perspectivă cu totul nouă pentru cei prostiți de moderna filosofie ”luministă”, al cărei produs cheie este evoluția." (despre evolutionism)

Altora să ierți totdeauna, ție niciodată

Părintele Vichentie Mălău
Părintele Vichentie Mălău
1887-1945
"Altora să ierți totdeauna, ție niciodată."

Acel ce știe să înduioșeze, știe tot

Părintele Vichentie Mălău
Părintele Vichentie Mălău
1887-1945
"Acel ce știe să înduioșeze, știe tot."

Sufletul curățat cu sângele lui Hristos este infinit de valoros

Părintele Ioil Ianakopoulos
Părintele Ioil Ianakopoulos
1901-1966
"Sufletul are o valoare infinită, lucrul acesta-i evident. Când vrem să spălăm o pânză, nu vom folosi niciodată un săpun mai scump ca pânza. Săpunul trebuie să fie mai puţin scump, sau la rigoare, de aceeaşi valoare ca pânza. Cu ce este spălat şi curăţit sufletul nostru? Cu sângele lui Hristos! Şi care este valoarea sângelui lui Hristos? Infinită! Rezultă că sufletul nostru care este curăţit cu sângele lui Hristos are o valoare infinită."

Să fim oameni în tot timpul și în tot locul

Patriarhul Pavle al Serbiei
Patriarhul Pavle al Serbiei
1914-2009
Nimeni nu-şi poate alege nici vremea, nici locul în care să se nască, nici împrejurările în care să trăiască. Acestea nu ţin de noi. Dar ce ţine de noi şi, mai ales, ce se aşteaptă de la noi este să fim Oameni în tot timpul şi-n tot locul. În toate împrejurările. Căci numai ca Oameni Dumnezeu ne va putea recunoaşte ca fiind ai Săi, asemenea şi străbunii noştri, iar contemporanii să ia aminte.

Omul când se instaurează în Dumnezeu

Părintele Sofian Boghiu
Părintele Sofian Boghiu
1912-2002
"Omul, când se instaurează în Dumnezeu, umanizează și împacă toate în jurul său, iar când cade din Dumnezeu, învrăjbește totul în jurul său."

Anticoncepționalele sunt fraudă conjugală și atentat împotriva planurilor lui Dumnezeu

Părintele Arsenie Papacioc
Părintele Arsenie Papacioc
1914-2011
"Dragă, anticoncepţionalele şi alte mijloace asemănătoare sunt fraudă conjugală şi atentat împotriva planurilor lui Dumnezeu. Deci e o mare greşeală. Nu accept. "

În acest scop se poate recomanda o mai deasă împărtăşanie?

Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Împărtăşania mai deasă, cu toată pregătirea, face ca în trupul şi sângele nostru să se întipărească tot mai mult Trupul şi Sângele cel curat şi înviat al lui Hristos, făcându-ne tot mai asemenea sfinţilor în curăţie, în dragoste, în duh de jertfă şi în puterea de a învia spre viaţa de veci, întru fericire. Astfel, devenim tot mai mult fii ai Tatălui după har şi fraţi între noi, în Hristos."

Mănăstirea este tinda Raiului

Părintele Teofil Părăian
Părintele Teofil Părăian
1929-2009
"Mănăstirea este tinda Raiului, casa Lui Dumnezeu, poarta cerului, locul împlinirilor, cerul cel de pe pământ, locul fericirii, împărăția Lui Dumnezeu."

Cine nu se roagă să știe că nici nu are Dumnezeu

Părintele Teofil Părăian
Părintele Teofil Părăian
1929-2009
"Cine nu se roagă dimineaţa şi seara, cine nu-şi face vreme de Dumnezeu, acela poate să ştie că nici n-are Dumnezeu. Dacă ai Dumnezeu, nu poţi ocoli pe Dumnezeu. Trebuie găsită vreme anume pentru Dumnezeu (5-10 minute dimineaţa şi seara). Trebuie să găseşti timp şi pentru Dumnezeu aşa cum găseşti pentru atâtea lucruri pe care le faci. Să stai în faţa lui Dumnezeu cu atitudine de credinţă, în picioare, în genunchi, aşa ca să ştii că vorbeşti cu Dumnezeu. Nu oricum."

Canoanele nu sunt pedepse, ci mijloace de îndreptare

Părintele Sofian Boghiu
Părintele Sofian Boghiu
1912-2002
"Canoanele nu sunt pedepse, ci mijloace de îndreptare. De pildă, pentru păcatele trupești, metaniile sunt tare de folos. Metaniile sunt semn de pocăință. Plecând la pământ cu fruntea, ne umilim și trupul acesta care a greșit înaintea lui Dumnezeu. […] La spovedanie, repet, aceste canoane sunt mijloace de îndreptare, nu pedepse. Făcând canonul, aduni pace în suflet și credință și dragoste în Dumnezeu."

Porunca iubirii e cea mai mare

Părintele Arsenie Papacioc
Părintele Arsenie Papacioc
1914-2011
"Porunca iubirii e porunca cea mai mare, de aceea insistă Mântuitorul. Deci e o întrebare justificată; să ne-o punem toţi: „Iubesc sau nu iubesc?”, că e poruncă, dragă! Să nu credeţi că Mântuitorul a vorbit numai pentru veacul respectiv, pentru apostoli. Nu. A vorbit pentru toate timpurile. Şi noi avem privilegiul că suntem creştini. Şi atunci sigur că nu o să-l urmăm pe Tutankhamon sau pe Budha. Noi Îl urmăm pe Hristos. Băgaţi de seamă, iubirea e criteriu de Judecată!"

Blândețea îneamnă să câștigi inima fiecăruia prin puterea ta

Părintele Serafim Alexiev
Părintele Serafim Alexiev
1912-1993
"Blândeţea sufletului, după omul cel lăuntric, este înfrânarea mâniei, îmblânzirea iuţimii şi a nu căuta răzbunare când îl supără cineva, chiar dacă are putinţă, şi să primească batjocurile fără a batjocori la rândul său. Blândeţea înseamnă, a nu vătăma pe cineva nici cu cuvântul, nici cu fapta, nici cu porunca, ci a câştiga inima fiecăruia prin puterea ta."

Purtând slăbiciunile unii altora, așa vom merge spre mântuire

Părintele Gheoghe Calciu-Dumitreasa
Părintele Gheoghe Calciu-Dumitreasa
1925-2006
"Cea mai tragică postură a omului este singurătatea, izolarea lui totală. Sfântul Ciprian spune aşa: „Fiecare cade singur. Dar ne mântuim în comunitate, în comunitatea Bisericii!”. Ne purtăm slăbiciunile unii altora şi aşa mergem spre mântuire. Nimeni nu se mântuieşte singur, nici credinciosul, nici preotul, nici monahul."

Iubirea răspunde la toate întrebările

Părintele Arsenie Papacioc
Părintele Arsenie Papacioc
1914-2011
"Iubirea răspunde la toate întrebările: iubirea aduce prunci, care dau valoare nemaipomenită căsniciei - zâmbetul lor - şi creează unitate nezdruncinată familiei. Dar, vă repet, naşterea de prunci nu este scop căsniciei, este o consecinţă. Scopul este stimularea reciprocă spre mântuire."

Toți ne mântuim în comunitate

Părintele Gheoghe Calciu-Dumitreasa
Părintele Gheoghe Calciu-Dumitreasa
1925-2006
"Singurătatea te izolează, te face neputincios, împiedică duhul tău să se bucure de bunătăţile lumii acesteia, în special de cele ale lumii spirituale. Pe când viaţa în comunitate te salvează în multe împrejurări grele. Nimeni nu se mântuieşte singur, nici credinciosul, nici preotul, nici monahul. Toţi ne mântuim în comunitate, în Biserica lui Hristos şi fiecare este răspunzător pentru celălalt."

Numai prin necazuri scoate Dumnezeu pe oameni din înţepeneală, din uscăciunea vieţii

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Pentru necazurile voastre osteniţi. Căci numai prin necazuri scoate Dumnezeu pe oameni din înţepeneală, din uscăciunea vieţii. Iar necazurile te vor ustura tot mai tare, până când vei căuta să te tămăduieşti."

Mari duhovnici

Teme abordate
de Marii Duhovnici