Mărturisitori din temnițele comuniste

Pacea şi buna învoire între oameni e concepută ca o expresie socială a iubirii de aproapele

Nichifor Crainic
Nichifor Crainic
1889-1972
"Pacea şi buna învoire între oameni e concepută ca o expresie socială a iubirii de aproapele. Dar iubirea de aproapele nu e întemeiată pe interese. Iubirea adevărată, ca factor moral al solidarităţii omeneşti, e condiţionată de o sublimă dezinteresare. Oamenii nu se iubesc creştineşte fiindcă îşi sunt necesari unii altora, ci fiindcă sunt fraţi şi sunt copii ai aceluiaşi Părinte."

Mărturisitori

Teme abordate
de Mărturisitori