Mărturisitori din temnițele comuniste

Năzuim spre o lume creștină

Valeriu Gafencu
Valeriu Gafencu
1921-1952
"Năzuim spre o lume creştină, arzând în flacăra credinţei şi a iubirii, urmând patimile şi martiriul, preamărind Învierea, Schimbarea la faţă şi Înălţarea."

Cine este robit de patimi, nu cunoaște pacea

Valeriu Gafencu
Valeriu Gafencu
1921-1952
"Cine nu luptă și nu învinge patimile și ignoranța, acela nu cunoaște pacea."

Mărturisitori

Teme abordate
de Mărturisitori