Seamănă în dreptate și vei secera Viață!

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Ioachim și Ana au semănat în dreptate și au secerat rod de viață. Luminați, cu lumină de cunoștiniță, și au căutat pe Domnul și le-a venit nașterea dreptății."

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori