Veniți să-L întâmpinăm cu bucurie pe Dumnezeu

"Veniți și noi, cu cântări dumnezeiești să întâmpinăm pre Hristos, și să-l primim pre dânsul, a căruia mântuire Simeon a văzut. Acesta este, pre Carele David l-a vestit. Acesta este, Cel ce a grăit prin prooroci; Carele S'a întrupat pentru noi, și a mântuit pe om; Acestuia să ne închinăm."
Numarul: 1315 |

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori