Sfinți părinți

Osteneala tinereții

Sfantul Isaac Sirul
Sfantul Isaac Sirul
640-700
"Osteneala tinereții este odihna bătrâneții."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți