Sfinți părinți

Trezirea copiilor la bogăția interioară

Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur
347-407
La ceea ce trebuie, aşadar, să lucrăm noi,este nu a-i face pe copiii noştri bogaţi în bani, în aur, în prisosinţe de acest soi; ci trebuie aşa să facem, ca ei să fie bogaţi mai presus de toate în pietate, în înţelepciune, în comori de virtute, să aibă nevoie de puţin, să nu fie vrăjiţi de bunurile acestei lumi şi de dorinţele cele nemăsurate.

Durerea veche se transformă în bucurie senină

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Durerea veche trece ca o taină mare a vieţii omeneşti, transformându-se puţin câte puţin într-o bucurie plină de calm şi duioşie; în locul tinereţii cu sângele care fierbe în vine, începe bătrâneţea senină şi blândă. În fiecare zi binecuvântez răsăritul soarelui, şi inima mea îi cântă ca şi înainte, însă acum am ajuns să iubesc şi mai tare asfinţitul lui, razele lui lungi şi piezişe şi, împreună cu ele, amintirile tăcute, duioase şi blânde, chipurile dragi din viaţa mea binecuvântată şi lungă; deasupra acestor fiinţe, evenimente şi fapte se află adevărul lui Dumnezeu, care te înduioşează, te face să te resemnezi şi te iartă!"

Bucuria umple sufletul în tăcere

Sfântul Serafim de Sarov
Sfântul Serafim de Sarov
1759-1833
"Când Duhul Sfânt Se pogoară asupra omului cu mulţimea darurilor Sale, sufletul omului este umplut de o bucurie ce nu se exprimă prin cuvinte, înviorându-l printr-o atingere uşoară."

Bucuria ne este răpită atunci când intră egoul în viața noastră

Arhimandrit Emilianos Simonopetritul
Arhimandrit Emilianos Simonopetritul
În general, bucuria ne este răpită atunci când intră egoul în viața noastră.

După încercări urmează bucuria duhovnicească

Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina
Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina
1846-1920
"Încredinţaţi-vă lui Dumnezeu cel bun, cel tare, cel viu şi El vă va povăţui la odihnă. După încercări urmează bucuria duhovnicească. Domnul ia aminte la cei ce rabdă încercările şi întristările pentru dragostea Sa. Aşadar, nu vă împuţinaţi cu sufletul şi nu vă temeţi!"

Sufletul atins de iubirea de Dumnezeu

Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina
Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina
1846-1920
"Sufletul care a fost atins de iubirea de Dumnezeu mereu se bucură, este vesel, saltă și dansează fiindcă se odihnește în iubirea Domnului, precum se odihnește călătorul lângă izvor. Nimic din necazurile lumii nu poate tulbura liniștea și pacea lui și nici nu-i poate lua bucuria și fericirea în care se află."

Oamenii care au bunătate se aseamănă cu îngerii

Sfântul Paisie Aghioritul
Sfântul Paisie Aghioritul
1924-1994
"Oamenii care au dragoste și bunătate se aseamănă cu îngerii care transmit bucurie și veselie, oriunde s-ar afla."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți