Sfinți părinți

Cum pricepi înțelesul oricărui cuvânt

Poetul Traian Dorz
Poetul Traian Dorz
1914-1989
Cine s-a deprins, prin întrebuințarea minții sale curate și a cugetului său curat, să deosebească bine voia lui Dumnezeu cea sfântă, plăcuta si desăvârșită, aceluia nu-i vine greu să priceapa care este întelesul oricărui cuvânt. Si țelul oricărei fapte.

Să fim ascultători, evlavioși și lucrători ai Cuvântului lui Dumnezeu

Sfantul Ignatie Briancianinov
Sfantul Ignatie Briancianinov
1807-1867
"Fraţilor, să fim ascultători, evlavioşi şi lucrători ai Cuvântului lui Dumnezeu! Să arătăm supunere Tatălui Ceresc, Care din Sfânta Evanghelie a glăsuit către noi despre iubitul Său Cuvânt: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, intru Carele am binevoit, pe Acesta să-L ascultaţi. Pe Acesta să-L ascultăm! Pe Acesta să-L ascultăm şi bunăvoirea Tatălui Ceresc va odihn asupra noastră în vecii vecilor."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți