Sfinți părinți

Care este virtutea cea mai mare?

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"Mai mare decât toate virtuțile este dreapta socoteală, care e împarateasă și virtutea virtuților."

Nu putem dobândi și lumea și pe Dumnezeu

Sfantul Isaac Sirul
Sfantul Isaac Sirul
640-700
"Adevărat este cuvîntul Domnului, pe care l-a spus, că nu poate cineva dobîndi dragostea de Dumnezeu odată cu poftirea lumii, nici nu e cu putinţă să dobîndească părtăşia de Dumnezeu îm­preună cu părtăşia de lume, nici să aibă grija lui Dumnezeu împreună cu grija lumii: Căci cînd pără­sim cele ale lui Dumnezeu pentru slava deşartă, sau de multe ori pentru trebuinţa trupului, mulţi dintre noi se apleacă spre celelalte."

Dumnezeul dragostei nu al egalității

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Dumnezeu nu este Dumnezeul egalității, ci al dragostei. Egalitatea ar înlătura toată dreptatea și toată dragostea, ar înlătura toată moralitatea. Oare soțul își iubește soția din pricina egalității? Mama își iubeșe oare copilul din pricina egalității? Prietenul își iubeșe oare prietenul din pricina egalității? Inegalitatea este temelia dreptății și reazemul dragostei. Câtă vreme dăinuește dragostea, nimeni nu se gândește la egalitate."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți