Sfinți părinți

Cel ce se conduce după dreptatea omenească este plin de sine

Sfantul Ignatie Briancianinov
Sfantul Ignatie Briancianinov
1807-1867
"Cel ce se conduce după o dreptate omenească este plin de sine, de aroganţă, de orbire; se predică pe sine, îşi face publicitate, îşi trâmbiţează faptele sale “bune” fără să ţină deloc seama de avertismentul Domnului (Matei 6, 1-18). El răspunde cu ură şi cu răzbunare celor ce cutează să-şi deschidă gura pentru a se opune într-o manieră întemeiată şi bine intenţionată “dreptăţii” sale. El se simte foarte îndreptăţit să primească recompense pământeşti şi cereşti."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți