Sfinți părinți

Începutul îndumnezeirii

Sfântul Grigore de Nyssa
Sfântul Grigore de Nyssa
335-384
"Sfânta Euharistie este începutul îndumnezeirii noastre."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți