Sfinți părinți

Este cu neputinţă să trăiască la un loc desfătarea şi zdrobirea inimii

Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur
347-407
După cum este greu, dar mai bine spus, cu neputinţă să amesteci focul cu apa, tot astfel socotesc că este cu neputinţă să trăiască la un loc desfătarea şi zdrobirea inimii. Ele sunt potrivnice şi se distrug una pe alta.

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți