Sfinți părinți

Nu te supăra pe cel ce te-a ocărât

Sfântul Varsanufie de la Optina
Sfântul Varsanufie de la Optina
1845-1913
"Pentru a suporta o ocară trebuie să ai grijă să nu te superi pe cel ce te-a ocărât."

Rabdă ocara oamenilor

Sfântul Marcu Ascetul
Sfântul Marcu Ascetul
"Ocara de la oameni aduce întristarea inimii, dar se face pricină de curăție celui ce o rabdă."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți