Sfinți părinți

Un om nehotărât nu participă la viată

Maica Gavrilia Papaiannis
Maica Gavrilia Papaiannis
1897-1992
Omul nehotărât nu participă la viață.

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți