Sfinți părinți

Nevoile duhovnicești și nevoile lumești

Sfantul Teofan Zăvorâtul
Sfantul Teofan Zăvorâtul
1815-1891
"Nu toate nevoile omului au aceeași valoare, ci unele sunt mai înalte, iar al­tele mai joase; iar împlinirea cumpănită a lor aduce omului pacea. Nevoile duhovnicești sunt cele mai înalte, iar când acestea sunt împlinite, atunci este pace chiar dacă celelalte rămân neîmplinite. Însă când nevoile duhovnicești rămân neîmplinite, atunci, chiar dacă celelalte sunt împlinite cu vârf și îndesat, pacea nu este cu putință. Iată pentru ce împlinirea lor este numită singurul lucru care trebuiește."

Cum să ne păstrăm evlavia creștină

Sfântul Irineu de Lyon
Sfântul Irineu de Lyon
130-202
"Evlavia îşi va păstra frumuseţea şi echilibrul atâta timp cât adevărul va sălăşlui în suflet şi puritatea în trup"

Neliniștit este sufletul meu, Doamne!

Fericitul Augustin
Fericitul Augustin
354-430
"Pentru Tine ne-ai creat, Doamne, și inima noastră nu-și găsește pacea până când nu se odihnește în tine."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți