Sfinți părinți

Nu te face ucenic al celui ce se laudă pe sine

Sfântul Marcu Ascetul
Sfântul Marcu Ascetul
"Nu te face ucenic al celui ce se laudă pe sine, ca nu cumva, în loc de smerita cugetare, să înveți mândria."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți