Sfinți părinți

Noi purtăm vina pentru toți

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Să nu vă îndoiţi de faptul că fiecare dintre noi poartă, în mod personal, vina pentru întreaga omenire şi pentru toate cele rele săvârşite de oameni în lumea aceasta, fiecare mod individual, pentru toţi muritorii şi pentru fiecare om care vieţuieşte pe pământ, în parte. Această conştientizare alcătuieşte cununa vieţii călugărului, dar şi a fiecărui om pe pământ."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți