Sfinți părinți

Nădejdea bogăţiilor şi a plăcerilor pământeşti

Sfântul Ioan de Kronstadt
Sfântul Ioan de Kronstadt
1829-1908
Care este nădejdea cea mai şubredă, cea mai amăgitoare, cea mai pierzătoare, cea mai asemănătoare cu o nălucă? Nădejdea fericirii pământeşti, a bunătăţilor pământeşti; a sănătăţii, a lungimii de zile, a bogăţiei, a slavei pământeşti, a cinstirilor, a plăcerilor, a biruinţelor pământeşti, a feluritelor câştiguri.

Noe, drept într-un neam stricat

Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur
347-407
Noe.Nu-l comemorăm numai pentru că era drept, nici numai pentru că era desăvârşit, ci pentru că, în mijlocul acelui neam stricat şi rău, a rămas virtuos când nu avea în jurul lui nici o pidlă de virtute, când toţi îl împingeau la rău.

Biserică prigonită, dar mai lucrătoare

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
E mai lucrătoare o Biserică prigonită dar pură, decât una strălucitoare dar convenţională.

Trebuie să alungăm gândurile rele

Sfântul Paisie Aghioritul
Sfântul Paisie Aghioritul
1924-1994
"Atunci când gândul viclean împreună-lucrează cu omul cel vechi, trupesc, face un îndoit rău în suflet. Precum când diavolul împreună-lucrează cu omul face un îndoit rău în lume."

Rugăciune de noapte aduce liniște

Sfântul Paisie Aghioritul
Sfântul Paisie Aghioritul
1924-1994
"Rugăciunea de noapte ajută mult cu linştea ei şi este mai eficace şi pentru sporirea noastră duhovnicească, precum ploaia liniştită de noapte ajută mult la dezvoltarea plantelor."

Încrederea în Dumnezeu, rugăciune tainică, rezultate minunate

Sfântul Paisie Aghioritul
Sfântul Paisie Aghioritul
1924-1994
"Încrederea în Dumnezeu pentru cele ce nu se pot face omeneşte este o rugăciune tainică neîncetată, care aduce rezultate minunate."

Rugăciunea mamei îşi pune amprenta asupra copilului.

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Cu ce să fie mai prejos rugăciunea unei mame pentru mugurele său, zisă cu tot focul ființei sale, ca aceasta să nu-l folosească în chipul pe care îl dorește? Mai mult: toate stările trupești și sufletești ale celor doi părinți, iar mai cu deosebire ale mamei în vremea celor nouă luni, se întipărește în copil, ca tendințe sau predispoziții, pe care copilul le va avea pentru toată viața."

Pacea e mai bună decât războiul

Valeriu Gafencu
Valeriu Gafencu
1921-1952
"Există o pace mai nimicitoare decât orice război şi există un război aducător de pace. Cercetaţi duhul care naşte evenimentele şi finalitatea pe care o urmăresc ele, şi aşa veţi şti ce este bine de făcut."

Străduiţi-vă să iubiţi cu tot sufletul

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Străduiţi-vă să îi iubiţi cu tot sufletul şi necontenit pe cei apropiaţi. Pe măsură ce veţi fi tot mai mulţumită de efectul acestei iubiri necondiţionate faţă de oameni, vă veţi convinge de existenţa lui Dumnezeu ca simbol al iubirii neţărmurite şi veţi ajunge să credeţi în nemurirea sufletului dumneavoastră. Iar dacă veţi ajunge să vă devotaţi până la sacrificiu acestei iubiri, atunci veţi ajunge să credeţi fără rezervă şi nicio îndoială nu va putea să pătrundă în sufletul dumneavoastră. Acest fapt este verificat şi de netăgăduit."

Suntem dușmanii lui Dumnezeu

Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur
347-407
Dacă ar veni la noi un om din altă parte, un om care ar cunoaşte bine şi poruncile lui Hristos, dar şi viaţa noastră amestecată , nu ştiu dacă nu-şi va închipui că nu există duşmani mai mari ai lui Hristos decât noi.

Suntem dușmanii lui Dumnezeu

Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur
347-407

Nu sunt păcate care să nu fie iertate

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
Nu sunt păcate care să nu fie iertate, decât păcatul pentru care nu ne-am pocăit.

Calea lui Dumnezeu este o cruce zilnică

Sfantul Isaac Sirul
Sfantul Isaac Sirul
640-700
"Calea lui Dumnezeu este o cruce zilnică. Nimeni deci nu s-a suit la cer fără osteneală."

Bucuria umple sufletul în tăcere

Sfântul Serafim de Sarov
Sfântul Serafim de Sarov
1759-1833
"Când Duhul Sfânt Se pogoară asupra omului cu mulţimea darurilor Sale, sufletul omului este umplut de o bucurie ce nu se exprimă prin cuvinte, înviorându-l printr-o atingere uşoară."

Rugăciunea devine lucrătoare prin fapte

Sfântul Maxim Mărturisitorul
Sfântul Maxim Mărturisitorul
580-662
" O rugăciune e lucrătoare când e unită cu faptele poruncilor. Deci, când rugăciunea nu cade de pe limbă numai ca un cuvânt simplu, sau ca o vorbă goală a gurii, zăcând leneşă şi fără consistenţă, ci e înviorată şi însufleţită prin împlinirea poruncilor, atunci e lucrătoare...Într-altfel (adică făcută pentru alţii) e lucrătoare când cel ce are lipsă de rugăciunea dreptului săvârşeşte faptele rugăciunii, îndreptându-şi viaţa de mai înainte şi (astfel) făcând tare cererea dreptului, întrucât o împuterniceşte prin purtarea sa de bunăvoie. Căci nu foloseşte rugăciunea dreptului celui care, având trebuinţă de ea, se desfată mai mult cu păcatele decât cu virtuţile."

Fiecare animal urmează calea sa

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
"Fiecare fir de plantă, fiecare gândăcel sau furnică, fiecare albinuță de aur, toate își cunosc drumul și rămâi de-a dreptul mirat pentru că, neavând judecată ele își urmează totuși calea cu o precizie uimitoare, astfel că nu poți să nu te gândești că și aceste vietăți sunt o mărturie a tainei dumnezeiești pe care tot ele o perfecționează și o desăvârșesc fără încetare. "

Este cu neputinţă să trăiască la un loc desfătarea şi zdrobirea inimii

Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur
347-407
După cum este greu, dar mai bine spus, cu neputinţă să amesteci focul cu apa, tot astfel socotesc că este cu neputinţă să trăiască la un loc desfătarea şi zdrobirea inimii. Ele sunt potrivnice şi se distrug una pe alta.

Cu credință, suntem chemați să iubim

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Ne-a adus Dumnezeu din nefiinţă la fiinţă, dar să ne mântuiască nu poate fără noi. Drept aceea, în tot felul ne cheamă ca să-L cunoaştem ca Tată şi pe noi întreolaltă ca fraţi şi fii ai aceluiaşi Părinte. O cunoştinţă sigură despre acestea - iar credinţa ajută şi duce la această siguranţă - înclină inima, sau dragostea, ca să împlinim cu toată voia porunca cea mare a iubirii, în care se rezumă toată strădania lui Dumnezeu."

Cu credință, suntem chemați să iubim

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989

Cântarea pe note îngreunează rugăciunea

Sfântul Varsanufie de la Optina
Sfântul Varsanufie de la Optina
1845-1913
"Cântarea pe note atrage gândurile şi atenţia celui ce se roagă la cuvintele cântării şi, de aceea, nu înlesneşte rugăciunea. Din această pricină, cântarea pe note nu este folositoare nici pentru cei ce cântă. Pe lângă acestea, dacă reuşeşti să cânţi bine, apare slava deşartă, iar dacă apare un eşec, atunci întotdeauna urmează necazul şi mâhnirea. Notele îl leagă pe cântăreţ de mâini şi de picioare. Nu există o libertate creatoare, nici sentimente. Sufletul tace. Sânt doar nişte sunete frumoase, fără conţinut, iar cuvintele scapă atenţiei şi nu mai este rugăciune."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți