Sfinți părinți

Păcatul nespovedit

Sfântul Varsanufie de la Optina
Sfântul Varsanufie de la Optina
1845-1913
"omului şi duce sufletul la moPăcatul nespovedit lucrează în chip nimicitor împotriva arte."

Eu sunt în mijlocul vostru

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
" Că unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor."

Dumnezeu ne-a mântuit pe toți

Sfântul Prooroc David
Sfântul Prooroc David
1040-970
"Nu voi nădăjdui în arcul meu şi sabia mea nu mă va mântui. Căci Tu, Doamne, ne-ai mântuit pe noi de cei ce ne necăjesc şi ai făcut de ruşine pe cei ce ne urăsc pe noi."

Amintirile prețioase din copilărie

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Am rămas doar cu cele câteva amintiri preţioase despre viaţa mea în casa părintească, pentru că cele mai preţioase amintiri ale oricărui om sunt aproape întotdeauna acelea din copilărie, sunt clipele minunate petrecute în casa părintească, chiar dacă armonia, dragostea şi înţelegerea din familia părinţilor lui lasă uneori foarte mult de dorit. Dacă sufletul lui este capabil să găsească şi să aprecieze tot ce-i mai de preţ în viaţă, chiar şi trăindu-şi copilăria în cea mai rea şi nepotrivită familie, orice om va păstra, cu siguranţă, în suflet amintiri nepreţuite care îl vor însoţi toată viaţa."

Tăcerea și cuvântul

IPS Justinian Chira
IPS Justinian Chira
1921-2016
Niciodată n-am regretat când am tăcut şi am ascultat pe altul vorbind, dar când m-am lăsat furat de discuţii , care de multe ori sunt inutile şi păgubitoare, întotdeauna regret, întotdeauna am sentimentul că am săvârşit un păcat, o mare necuviinţă. Tăcerea sau Cuvântul sunt sacre, dar fiecare la timpul lor, la locul lor.

Iubeșteți aproapele

Sfântul Paisie Aghioritul
Sfântul Paisie Aghioritul
1924-1994
"Pe omul care îţi cere iertare sinceră când greşeşte, să-l ierţi cu bunătate de fiecare dată şi să-l iubeşti şi de aproape. Iar pe cel viclean, care îţi cere chipurile iertare, ca să-şi facă treaba lui şi mereu să te încurce în treburile lui, şi care vatămă sufleteşte şi pe alţi oameni, iartă-i de şaptezeci de ori câte şapte şi în continuare să-l iubeşti de departe şi să te rogi pentru el."

Glasul lui Dumnezeu este tăcerea

Maica Gavrilia Papaiannis
Maica Gavrilia Papaiannis
1897-1992
Glasul lui Dumnezeu este tăcerea.

Lăsați-vă voi după copii, nu invers

Părintele Teofil Părăian
Părintele Teofil Părăian
1929-2009
Slujbele noastre sunt făcute pentru oameni mari, pentru oameni pricepători, pentru oameni care ştiu pentru ce stau acolo, pentru oameni care participă la slujbă. Nu sunt făcute pentru copii care, la măsura lor, nu înţeleg. Aşa că aceia care aveţi copii trebuie să vă lăsaţi voi după copii, nu copiii după voi, la măsura voastră. Se zice că niciodată nu poţi să ceri unui copil să meargă la acelaşi pas cu un om mare. Un copil are pas de copil. Dacă vrei să mergi cu el, te laşi tu după el, trebuie să-i înţelegi neputinţa lui; nu-i ceri nişte lucruri pe care nici tu nu le-ai făcut când erai copil şi nici nu le-ai fi putut face.

Nu judeca, chiar dacă vezi greșeli

Sfântul Serafim de Sarov
Sfântul Serafim de Sarov
1759-1833
"Nu trebuie să judecăm pe nimeni, chiar dacă am vedea cu ochii noştri greşind sau petrecând în continuă călcare a poruncilor lui Dumnezeu."

Minunea este normalitatea lui Dumnezeu

Maica Gavrilia Papaiannis
Maica Gavrilia Papaiannis
1897-1992
Minunea este cursul normal al evenimentelor după voia lui Dumnezeu. Ceea ce noi numim miracol este pur și simplu normal pentru Dumnezeu.

Răbdarea și iubirea te fac un creștin mai bun

Sfântul Simeon Noul Teolog
Sfântul Simeon Noul Teolog
949-1022
" Prin răbdarea încercărilor și prin iubirea față de dușmani - căci aceasta e iubirea de oameni: să ai față de toți, buni și răi, iubire din suflet, pentru toți să-ți pui sufletul tău în fiecare zi -, acestea te vor face, copile, imitator al Stăpânului și te vor arăta chip adevărat al Ziditorului, imitator în toate ale desăvârșirii dumnezeiești. Iar Ziditorul atunci - ia aminte ce-ți spun: îți va trimite Duhul Său și te va insufla și va locui și se va sălășlui ființial și te va lumina și te vei umple de strălucire și te va turna din nou întreg."

Răspândește mireasmă plăcută prin viața ta

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei
Sfântul Ierarh Luca al Crimeei
1877-1961
"Să răspândeşti mireasmă plăcută în faţa oamenilor prin viaţa ta, prin personalitatea, prin iubirea către Hristos, prin duhul dragostei creştine, prin curăţie şi credinţă adâncă."

Considerăm trecătoarele nemuritoare

Maica Gavrilia Papaiannis
Maica Gavrilia Papaiannis
1897-1992
Bieții de noi! Considerăm că cele trecătoare sunt nemuritoare și că cele nemuritoare nu există.

Foloseșteți înțelepicunea

Sfântul Clement Alexandrinul
Sfântul Clement Alexandrinul
"Dacă rațiunea, după cum spun stoicii, nu îngăduie înțeleptului nici degetul să-l miște la întâmplare, apoi nu cu mult mai mult trebuie ca cei ce urmăresc înțelepciunea să-și stăpânească organele genitale? Sunt de părere că de asta organele genitale au fost numite (αiδοĩοv), pentru că mai cu seamă de această parte a corpului trebuie să ne folosim cu rușine (αιδως)."

Nu deznădăjdui, chemă numele lui Dumnezeu

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"De aceea au și zis Părinții, mângâind pe oameni: "Că păcătos ca un drac de-ai fi, nu deznădăjdui de puterea lui Dumnezeu", fiindcă oricine, care în primejdie moarte fiind va chema numele lui Dumnezeu, își va mântui sufletul căci în ce-l va fi aflat moartea în aceea va fi in veci. Iată de ce, neștiindu-se sfârșitul, suntem datori a ne afla mereu în pocăință, ca într-însa să fim socotiți în veci."

Hrana lui Dumnezeu aduce viată veșnică

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
Adevăr, adevăr vă spun: Dacă nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţă întru voi. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci Trupul Meu este adevărată mâncare şi Sângele Meu adevărată băutură. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. Aşa cum Tatăl Cel-Viu M'a trimis pe Mine şi Eu viez prin Tatăl, tot astfel cel ce Mă mănâncă pe Mine va via prin Mine.

Inimă umplută de Hristos, iubire mare

Valeriu Gafencu
Valeriu Gafencu
1921-1952
Şi golul din inima mea, pe care eu aşteptam să-l umple iubirea iubitei mele, l-a umplut Hristos, Iubirea cea mare. Şi am înţeles atunci că mare cu adevărat este cel care are o dragoste mare, mare cu adevărat este cel care se vede pe sine mic.

Smerenia înţelegerii scripturale, gard împotriva vicleniei

Sfantul Isaac Sirul
Sfantul Isaac Sirul
640-700
Tot lucrul care are întru sine smerenie, este cu bună cuviinţă. Pentru că îndeletnicirea cea netrupească a minţii, cu povaţa înţelegerii Sfintelor Scripturi, spre setea de Dumnezeu, pune gard înlăuntru, între suflet şi gândurile de viclenie, şi păstrează în suflet amintirea bunătăţilor viitoare, ca să nu se lenevească mintea în negrija ei, şi, în locul celor mai bune, să se încurce cu lucrurile lumeşti. Fiindcă din acestea curând se răceşte fierbinţeala mişcărilor celor minunate ale minţii, şi cade sufletul în dorinţe zadarnice şi fără rost. Iară slava să fie a Dumnezeului nostru în veci. AMIN.

Stăpânirea poftei, ocrotirea vieții, iubirea

Sfântul Clement Alexandrinul
Sfântul Clement Alexandrinul
"Întreaga noastră viață se va scurge în chip firesc, dacă ne stăpânim de la început poftele și nu ucidem cu mijloace rele fătul omenesc, făcut să se nască prin dumnezeiască purtare de grijă. Femeile, care folosesc pentru acoperirea desfrânării droguri pentru avort, scot afară o materie complet moartă, dar avortează odată cu fătul și iubirea de oameni."

Omul cercetat, încununat, supus, minunat

Sfântul Prooroc David
Sfântul Prooroc David
1040-970
" Ce este omul că-Ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile şi boii, toate; încă şi dobitoacele câmpului; Păsările cerului şi peştii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! "

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți