Sfinți părinți

Trebuie să înțelegem cele trei voințe

Sfântul Antonie cel Mare
Sfântul Antonie cel Mare
251-356
"Mulţi monahi şi fecioare nu au nici o idee despre deosebirile voirii care lucrează în om şi nu ştiu că în el lucrează trei voiri deodată. Prima este voinţa lui Dumnezeu, perfectă şi izbăvitoare; a doua este propria noastră voinţă omenească, care în sine nu este nici rea, nici bună; a treia voinţă este drăcească, pe de-a-ntregul pierzătoare. Cea de-a treia voinţă este vrăjmaşă omului, îndemnându-l fie să nu facă bine deloc, fie să-l facă din mândrie, pentru binele în sine şi nu pentru Hristos. Cea de-a doua, voinţa noastră proprie, ne sfătuieşte să ne satisfacem poftele păcătoase sau, la fel cu cea drăcească, să facem binele pentru el însuşi, fără a ne îngriji de harul ce-l putem câştiga. Prima voinţă, cea de la Dumnezeu, ne învaţă să facem binele cu un singur scop: dobândirea Sfântului Duh, comoară veşnică, inepuizabilă, fără egal în lume."

Dă vina pe tine pentru păcatle tale

Sfântul Paisie Aghioritul
Sfântul Paisie Aghioritul
1924-1994
De multe ori aud şi eu pe unii oameni spunând că diavolul este de vină atunci când ei se chinuiesc, în timp ce ei sunt vinovaţi pentru că nu înfruntă corect lucrurile. Apoi ispititorul, ispititor este. Ne poate împiedica de la rău? El îşi face treaba lui. Să nu-l încărcăm pe ispititor chiar cu toate. Odată, un ucenic care trăia la o colibă cu stareţul lui, când a rămas pentru puţin timp singur, a luat un ou, l-a pus pe o cheie – era dintre acele chei mari şi vechi, a aprins o lumânare şi a pus-o sub cheie ca să coacă oul. Stareţul intră pe neaşteptate şi-l vede. „Ce faci acolo?”, îl întreabă. „Părinte, diavolul m-a pus să coc oul pe cheie”, îi răspunde ucenicul său. Atunci se auzi o voce sălbatică: „Măiestria aceasta nici eu nu am ştiut-o. De la el am învăţat-o!”.

Simplu, smerit, nevoindu-se, curățăm mintea

Sfântul Paisie Aghioritul
Sfântul Paisie Aghioritul
1924-1994
"Ca să se curăţească mintea şi inima trebuie ca omul să nu primescă gânduri viclene, şi nici el să nu gândească în mod viclean. Ci să lucreze simplu şi smerit şi să se nevoiască cu mărime de suflet."

Avem arme pentru a birui

Părintele Arsenie Papacioc
Părintele Arsenie Papacioc
1914-2011
Așa că avem la îndemână foarte multe arme împotriva diavolului. Avem Sfânta Cruce la îndemână, avem credința, avem harul lui Dumnezeu, mai ales, care ni s-a dat la Botez, ca noi să biruim. Dar ne-a mai lăsat și un adversar, ca să ne putem încununa, ca să luptăm cu cineva, să luptăm cu el, adică pe îngerul rău. Și frumoasă e perioada asta de luptă! Deci să fim treji și să cerem harul Duhului Sfânt ca să putem birui.

Viața curată aduce rugăciune pură

Părintele Teofil Părăian
Părintele Teofil Părăian
1929-2009
Când ai ajuns la o viață curată, viață de nepătimitor, atunci ai ajuns și la rugăciunea curată. Și rugăciunea curată e o rugăciune despre care se poate spune într-adevăr că e o rugăciune bună.

Căutați slava lui Dumnezeu

Domnul Iisus Hristos
Domnul Iisus Hristos
„Cum puteți voi să credeți, când primiți slavă unii de la alții, și slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o căutați?”

Liniștește-te,ai încredere în Domnul

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
Trebuie să te linişteşti. Nu mai lua peste măsură asupra ta grijile lumii acesteia, ci păzeşte-ţi pacea şi vieţuieşte cu Dumnezeu. Să le lăsăm pe toate în grija Domnului.

Darurile înfloresc cu iubire

Maica Gavrilia Papaiannis
Maica Gavrilia Papaiannis
1897-1992
Darurile primite de la Dumnezeu înfloresc numai dacă sunt udate cu apa iubirii.

Rugăciunea inimii biruie rău

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Cine vrea să biruie lumea se roagă Tatălui său în ascuns sau în gând, pentru orice fiu al lui Dumnezeu, oricât de întunecată purtare ar avea şi oricâte rele i-ar face. Căci răbdarea răului, iertarea fraţilor şi rugăciunea în ascuns au mare putere înaintea lui Dumnezeu, căci pentru ele biruie El în locul omului, întorcând spre bine cele pornite de la lume cu răutate. Stăruind în acestea te-ai făcut pricină de mântuire şi pentru fratele tău din lume."

Să cerem ajutor Maicii Domnului!

Părintele Arsenie Papacioc
Părintele Arsenie Papacioc
1914-2011
Se spune că Maica Domnului este supărată pe toți aceia care nu-i cer niciodată nimic! Ea este o nouă lume și cât poate Dumnezeu cu puterea, poate și Maica Domnului cu rugăciunea. Arată-te, deci, a fi un fiu cu inimă de copil al Maicii Domnului!

Noi purtăm vina pentru toți

Feodor M. Dostoievski
Feodor M. Dostoievski
1821-1881
" Să nu vă îndoiţi de faptul că fiecare dintre noi poartă, în mod personal, vina pentru întreaga omenire şi pentru toate cele rele săvârşite de oameni în lumea aceasta, fiecare mod individual, pentru toţi muritorii şi pentru fiecare om care vieţuieşte pe pământ, în parte. Această conştientizare alcătuieşte cununa vieţii călugărului, dar şi a fiecărui om pe pământ."

Duhovnicii își îndură greul cu răbdare

Părintele Iustin Pârvu
Părintele Iustin Pârvu
1919-2013
Când ai de a face, ca duhovnic, cu ceata aceasta nesfârşită de penitenţi, îţi trebuie o răbdare, ca a lui Hristos ca să nu te îngrozeşti de felul în care satana lucrează în lume, cuprinzând sufletele oamenilor. Diavolul este foarte iscusit în a îndemna pe oameni la păcat şi foarte inventiv în a insufla păcatele de tot felul în inima oamenilor. Apăsaţi de greutatea păcatelor enorme, oamenii vin aici să şi le spună. Unele păcate sunt grele, ca iadul, te îngrozeşti ascultându-le, cad peste tine, ca duhovnic, asemenea unor bolovani imenşi şi strivitori. Atunci stau şi mă rog să mă apere Dumnezeu de slăbiciuni sufleteşti şi de încrâncenarea inimii. Şi se risipeşte spaima păcatului grozav şi penitentul pleacă uşurat.

Calitatea gândurilor reflectă starea duhovnicească

Sfântul Paisie Aghioritul
Sfântul Paisie Aghioritul
1924-1994
Din calitatea gândurilor unui om se vede starea lui duhovnicească. Oamenii judecă lucrurile potrivit cu conţinutul pe care îl au înlăuntrul lor. Dacă nu au conţinut duhovnicesc, trag concluzii greşite şi-l nedreptăţesc pe aproapele lor. De pildă, dacă unul care face milostenii noaptea, ca să nu fie văzut de oameni, va vedea pe cineva seara târziu pe drum, niciodată nu-şi va pune gând rău în minte. Însă de l-ar vedea pe acela unul care umblă nopţile spre a păcătui, va spune: „Ce monstru, cine ştie pe unde umblă noaptea”, pentru că el însuşi are astfel de experienţe.

Respectul pentru om reflectă credința

Maica Gavrilia Papaiannis
Maica Gavrilia Papaiannis
1897-1992
Acolo unde nu există respect pentru persoană, nu există respect nici pentru Dumnezeu. Și vice-versa.

Chipul lui Hristos ne protejează întotdeauna

Părintele Constantin Necula
Părintele Constantin Necula
Indiferent de rana pe care o purtăm şi pe care ne-o produce uneori chiar dragostea, există întotdeauna Chipul care ne protejează, dincolo de toate bandajele lumii, şi acesta este Chipul lui Hristos. Şi atunci martirajul, încununarea, răstignirea, râsul şi plânsul deopotrivă ne sunt până la urmă daruri de la Dumnezeu şi sunt făcute toate ca să ne mântuim.

Rugăciunea e dar divin, trebuie respectată

Părintele Paisie Olaru
Părintele Paisie Olaru
1897-1990
Orice rugăciune este dar de la Dumnezeu. Dar noi, cei mai slabi, avem rugăciunea gurii. Deocamdată împlinește-o pe asta, tătăcuță. Fântâna e adâncă, dar funia e scurtă și găleata e mică. Fiecare cuprinde cât poate; nici albina nu poate lua tot nectarul din floare. Dar tare-i bine dacă faci oleacă de rânduială.

Dragostea sexuală se stinge, transformându-se în ură

Sfântul Clement Alexandrinul
Sfântul Clement Alexandrinul
"Dragostea pe care o mărturisim că o avem pentru legăturile sexuale, alunecă ușor, înflorește puțin și îmbătrânește odată cu trupul; ba este cazul când îmbătrânește chiar înaintea trupului; că pofta se veștejește, când castitatea căsniciei a fost batjocorită de plăcerile cu femei desfrânate. Inimile amantelor zboară de la unul la altul, dragostea se stinge prin părerile de rău și adeseori dragostea se preface în ură, când săturarea de plăcere aduce condamnarea."

În încercări, iubirea lui Dumnezeu ne susține

Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Nu suntem niciodată singuri când luptăm cu ispitele şi când răbdăm încercările. Iubirea lui Dumnezeu şi a sfinţilor iradiază spre noi şi în noi, întărindu-ne."

Viața noastră, umbră efemeră și vis

Părintele Cleopa Ilie
Părintele Cleopa Ilie
1912-1998
Aţi auzit ce suntem? Floare, umbră, vis, pânză de păianjen, umbra norului pe pământ şi altceva nimic. Cu cele mai neputincioase stihii este asemănată viaţa noastră. Nu pune bază că azi eşti sănătos, că eşti frumos, că eşti bogat, că eşti tânăr! Astea sunt umbre şi vise. Viaţa noastră este scurtă. Foarte, foarte scurtă şi trecătoare. Să trăim aici pentru viaţa cea veşnică.

Fiecare clipă are un scop binecuvântat

Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Fiecare clipă a timpului e dată pentru un anumit lucru al nostru. Când facem acel lucru la momentul rânduit lui, atunci putem trăi viaţa noastră după mai-înainte-rânduirea lui Dumnezeu, adică în chip plăcut Lui sau sfinţit. Trebuie să aflăm acordul între momentele timpului şi momentele vieţii noastre."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți