Sfinți părinți

Păstrarea păcii cere autoevaluare constantă și control

Sfântul Serafim de Sarov
Sfântul Serafim de Sarov
1759-1833
Pentru a-ţi păstra pacea sufletească, trebuie să-ţi îndrepţi foarte des atenţia spre tine însuţi şi să te întrebi: „în ce stare mă aflu?”. Trebuie încă să fii cu luare aminte, încât simţurile trupului, şi îndeosebi văzul, să-i slujească doar omului lăuntric, aşa încât în suflet să nu pătrundă lucrurile palpabile. Darurile izvorâtoare de har ale Duhului Sfânt sunt dobândite numai de către cei care au lucrare interioară şi priveghează pentru sufletul lor.

Nădejdea în Dumnezeu depășește deznădejdea

Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina
Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina
1846-1920
"Nădejdea în Dumnezeu nu poate sfârşi niciodată în deznădejde. Ispitele aduc smerita cugetare. Dumnezeu ştie cât poate răbda fiecare dintre noi şi îngăduie ispitele după puterea noastră. Însă trebuie ca şi noi să fim cu luare-aminte, ca să nu intrăm singuri în ispită."

Întristarea este instrumentul celui rău,respinge-o

Părintele Arsenie Papacioc
Părintele Arsenie Papacioc
1914-2011
Să fiţi veseli! Dragă, eu ştiu ce vă spun, cu toată siguranţa: oricare ar fi motivul unei întristări sau al unei mâhniri, este numai de la draci! N-avem motive. Dacă îţi creează starea aceasta de agitaţie, de tristeţe, îşi face cuib satana şi-şi cloceşte ouăle; nu mai poţi iubi, nu mai poţi vedea cu perspicacitate niţel în viitor, cu raţiunea care ţi-a dat-o Dumnezeu, nu mai poţi, pentru că tu eşti trist. Adică, nu eşti în stare de nimic - o stare drăcească foarte greu de suportat. Când sunteţi trişti, gândiţi-vă la lucrul ăsta: „Stai, că este ceva drac aici'.” Şi nu acceptaţi.

Nimicind faptele trupului, ne apropiem de îngeri

Sfântul Clement Alexandrinul
Sfântul Clement Alexandrinul
"”În veacul acesta se însoară și se mărită”; dar după ce am nimicit faptele trupului și am îmbrăcat cu nestricăciune trupul nostru curat, atunci vom ajunge la măsura îngerilor."

Smerirea și autoevaluarea, baza transformării personale

Părintele Sofian Boghiu
Părintele Sofian Boghiu
1912-2002
Un tânăr, ca să poată să se smerească, ar trebui să-și facă mai des examen de conștiință, cum făceau creștinii din trecut. În fiecare seară creștinul se gândea, începând de dimineață și până atunci, ce-a făcut bine și ce-a făcut rău și constata că a făcut mai mult rău decât bine. Azi așa, mâine așa, și atunci începea să se cunoască pe sine, să conștientizeze că în el domină mai mult păcatul și răul, decât binele și virtutea. Și atunci, dacă-i om serios acest tânăr, se angajează pe o cale sinceră a binelui. Pentru că binele, dragii mei, binele este necesar și în viața aceasta și e de folos societății, dar și în viața de dincolo.

Intrerpretarea Scripturii fată de persoane străine din domeniul ei

Sfantul Teofan Zăvorâtul
Sfantul Teofan Zăvorâtul
1815-1891
"Se cade să ne minunăm de uşurătatea cu care se apucă să tâlcuiască cele ale Scripturii oameni cu totul străini de tărâmul de care ţin aceste lucruri."

Umilința este o calitate constantă în existența noastră

Maica Gavrilia Papaiannis
Maica Gavrilia Papaiannis
1897-1992
Dacă, totuși, ne smerim, vom fi surprinși atunci când primim onoruri... Acesta este un lucru foarte important și trebuie să îl practicăm toată viața. Practica nu trebuie să se oprească niciodată. Nu are nicio importanță dacă ne urmărește îndrumătorul nostru duhovnicesc sau nu, pentru că ne vede Dumnezeu și El nu poate fi înșelat.

Oastea Ta, Iisuse, va rămâne credincioasă și curată în ciuda greutăților

Poetul Traian Dorz
Poetul Traian Dorz
1914-1989
Oastea Ta, Iisuse Oastea Ta, Iisuse, va urma plăcut calea rânduită ei de la-nceput fie şi-nainte ca-ntrecut de grea ea până la capăt calea-şi va ţinea Fii mereu, fii mereu, fii mereu Mare Dumnezeu cu oştirea Ta, oricât va lupta – să învingă, să învingă, să învingă ea. Prima-nvăţătură şi credinţa ei le-a ţinut curate – prin toţi anii grei nici în suferinţe, nici în ispitiri n-a călcat cuvântul primei ei iubiri. Zestrea ei de lacrimi şi cântări i-a fost prin atâtea lupte steag şi adăpost nevinovăţia duhului curat i-a fost apărarea prin tot ce-a-ndurat. Încă vor fi lupte poate şi mai mari vor fi şi fii vrednici, – vor fi şi fugari vor fi şi înfrângeri ca şi biruinţi dar ea îşi va ţine drumul din părinţi

Stăpânirea tristeții

Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur
347-407
Cei care gândesc cele cereşti, şi nu cele pământeşti, nu trebuie să-şi stăpânească numai mânia, pofta şi celelalte patimi, ci şi tristeţea. Tristeţea ne pricinuieşte mai mari necazuri decât celelalte patimi şi trebuie să ne împotrivim ei cu bărbăţie dacă vrem să nu pierim cu desăvârşire.

Să ne controlăm mania si și a păzi inimia și mintea

Sfântul Serafim de Sarov
Sfântul Serafim de Sarov
1759-1833
"Trebuie să ne sârguim din toate puterile ca să păstrăm pacea sufletească şi să nu ne tulburăm de întristările venite de la alţii. Pentru aceasta se cuvine să ne străduim în tot chipul a nu da drumul mâniei şi a păzi cu atenţie mintea şi inima de la mişcările necuviincioase. "

Cum ești, așa ți-e rugăciunea, cum te porți, așa te rogi.

Părintele Teofil Părăian
Părintele Teofil Părăian
1929-2009
Cel care e angajat în rugăciune, în orice stare ar fi, e pe calea îmbunătățirii rugăciunii și pe calea îmbunătățirii vieții sale. Deci, cum ești, așa ți-e rugăciunea, cum te porți, așa te rogi.

Dumnezeui mântuiește pe celălalt cu ajutorul tău

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Dacă pe cel ce se sălbăticeşte asupra ta, din pricina întunecimii sale, îl ştie Dumnezeu că se va mântui, mântuirea lui o va face şi cu ajutorul tău, prin aceea că-ţi dă darul răbdării, al iertării din inimă şi al rugăciunii. Astfel pentru smerenia ta îl va birui Dumnezeu şi va alunga duhul protivnic dintr-însul. Dacă însă fratele acela mai are de chinuit în robie străină, sau chiar îşi va pierde sufletul, la purtarea ta cea după Dumnezeu, răutatea lui va creşte şi se va sălbătici cu totul împotriva oamenilor şi împotriva lui Dumnezeu. Prin urmare, nicidecum sa nu uităm că ostaşi ai lui Dumnezeu suntem. Deci fii destoinic, suflete, ştiind cui crezi, cu ale cui arme baţi război, cine îţi ajută, ca să nu piardă Dumnezeu pe cineva pentru neiscusinţa ta. De aceea au zis Părinţii, că pricina mântuirii este aproapele."

Rugăciunea ca mulțumire

Maica Gavrilia Papaiannis
Maica Gavrilia Papaiannis
1897-1992
Cea mai mare parte a rugăciunii mele, de multă vreme, constă în a-I mulțumi lui Dumnezeu. Oricum, ce aș putea cere de vreme ce am totul?

Prin dragostea omul își poate înțelege semenul său

Părintele Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca
1910-1989
"Noi știm că există un schimb de comuniune de la om la om; că oamenii, pe măsura interesului ce și-l poartă, își trec unul altuia în chip tainic poverile, durerile și bucuriile; că unul poate să simtă toate stările celuilalt, primindu-l pe acela în sine, sau pătrunzând el în acela. Dacă omul ajunge prin sensibilitatea dragostei să cunoască și să înțeleagă pe semenii săi, cu atât mai mult o poate face Iisus, Omul culminant, Omul desăvârșit în dragostea de oameni, Omul căruia puritatea desăvârșită fără de păcat, de egoism și nepăsare, îi dă o sensibilitate unică."

Dacă dragoste nu am nimic nu sunt

Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel
3-67
"De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte."

Bucuria ne este răpită atunci când intră egoul în viața noastră

Arhimandrit Emilianos Simonopetritul
Arhimandrit Emilianos Simonopetritul
În general, bucuria ne este răpită atunci când intră egoul în viața noastră.

Iubirea lui Dumnezeu

Valeriu Gafencu
Valeriu Gafencu
1921-1952
Primiţi încercările pe care vi le trimite Dumnezeu, cu toată bucuria inimii, căci Dumnezeu încearcă pe cei pe care-i iubeşte. În fiecare seară întrebaţi-vă sincer ce bine aţi făcut omenirii.

De ce să nu vorbești de rău

Părintele Arsenie Papacioc
Părintele Arsenie Papacioc
1914-2011
Spuneam şi sunt foarte convins, că în iad sunt cei mai mulţi care vorbesc de rău. Vorbesc de rău şi se motivează: „Ce, numai eu vorbesc?” „Da’ ce, eu n-am dreptate?” Nu! N-ai dreptate! Şi ce te interesează că vorbeşte acela de rău? Că poate dracul vorbeşte prin acela!

Niciodată nu bârfi

Maica Gavrilia Papaiannis
Maica Gavrilia Papaiannis
1897-1992
Niciodată nu lua parte la o conversație atunci când un om este criticat sau se vorbește despre el.

Doar aceia care, în adâncul lor, nu se încred în sine

Părintele Serafim Rose
Părintele Serafim Rose
1934-1982
Doar aceia care, în adâncul lor, nu se încred în sine, nu se cred înțelepți, doar ei au posibilitatea de a înflori duhovnicește.

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți