Sfinți părinți

Cum pricepi înțelesul oricărui cuvânt

Poetul Traian Dorz
Poetul Traian Dorz
1914-1989
Cine s-a deprins, prin întrebuințarea minții sale curate și a cugetului său curat, să deosebească bine voia lui Dumnezeu cea sfântă, plăcuta si desăvârșită, aceluia nu-i vine greu să priceapa care este întelesul oricărui cuvânt. Si țelul oricărei fapte.

Smerenia te face mare

Maica Gavrilia Papaiannis
Maica Gavrilia Papaiannis
1897-1992
Mândria este cel mai mare păcat al omului. Ea izvorăște din întuneric – cu adevărat, din întuneric. Mândria și egoismul: merg mână în mână. Unde este harul lui Dumnezeu, acestea două nu pot fi. De aceea, atunci când spunem că cineva este un „mare om”, prima trăsătură a caracterului său care ne face să-l considerăm „mare” este smerenia lui. Pentru că smerenia este un sinonim al iubirii...

Războiul omului

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Războiul omului împotriva omului apare ca urmare a războiului omului împotriva lui Dumnezeu."

Cea mai actuală carte despre război

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Nu există în ziua de astăzi, niciunde, nicio carte mai actuală despre război, despre cauzele războiului și despre deznodământul final al războiului, decât Biblia sau Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu."

Cine ar putea atunci să ne arate și să ne explice cauzele viitorului război?

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Cine ar putea atunci să ne arate și să ne explice cauzele viitorului război sau ale războiului în general? Nimeni altcineva decât Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Nu există nici măcar o singură carte în această lume în care să fie descrise atâtea războaie ca în Biblie, descrieri însoțite de explicarea lor, care merge până la rădăcina prima."

Degeaba visăm la pace păcătuind

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Atât timp cât oamenii se războiesc cu Dumnezeu prin gândurile, poftele și faptele lor, degeaba visează la pace."

Războiul vine fie că vrem fie că nu vrem

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Atunci când oamenii merită războiul, atunci când acumuleaeză cauze de război, războiul vine fie că o vor fie că nu vor. Precum cei ce veau apă cu bacili de tifos se molipsesc de tifos și tifosul este inevitabil, așa și cei ce lepădându-se de Dumnezeu, se adapă cu gânduri, pofte și fapte potrivinice lui Dumnezeu, atrag asupra lor molima războiului și războiul devine inevitabil."

Cauza războiului constă în lepădarea oamenilor de Dumnezeu și de legea lui.

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Cauza războiului constă în lepădarea oamenilor de Dumnezeu și de legea lui. Lepădarea de Dumnezeu și netrebnicia din timp de pace a oamenilor provoacă războiul.”

Dispreţuirea bunurilor materiale

Sfântul Ioan Scărarul
Sfântul Ioan Scărarul
579-649
Cel ce disprețuieste bunurile materiale, s-a izbăvit de judecăți și de certuri, Dar iubitorul de agoniseală se luptă până la moarte pentru un ac.

Dumnezeu i-a dat omului suflare din Sine

Sfântul Grigorie Teologul
Sfântul Grigorie Teologul
329-390
Dumnezeu l-a creat așadar pe om, luând o parte din pământul de curând plăsmuit, căruia i-a dat o parte din Sine, suflarea Sa, Duhul cel nedespărțit de Sine.

Fecioria - cel mai de preț dar

Sfântul Grigorie Teologul
Sfântul Grigorie Teologul
329-390
Fecioria este cel mai de preț dar al lui Dumnezeu față de om.

Nefericirea are o singură cauză

Sfântul Paisie Aghioritul
Sfântul Paisie Aghioritul
1924-1994
"Oamenii depărtați de Dumnezeu sunt cei mai nefericiți din lume și în viața aceasta și în cea viitoare, cea veșnică."

Această iubire nu se satură vreodată

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
1906-1991
"Cu cât Îl iubești pe Hristos, cu atât ți se pare că nu-L iubești și tânjești în întregime, tot mai mult, să-L iubești."

Este rău să deznădăjduiești!

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
1906-1991
"Este rău să deznădăjduiești, fiindcă cel deznădăjduit se amărăște și își pierde bunăvoirea și puterea, în vreme ce acela care nădăjduiește înaintează mereu. Întrucât simte că este sărac, se străduiește să se îmbogățească."

Eu una vreau, una îmi doresc, una cer: să fiu împreună cu Tine, unde și cum voiești Tu

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
1906-1991
„Ce vrei Tu, Doamne, ce voiește iubirea Ta; sunt vrednic de iad. Și în iad dacă mă așezi, mi-ajunge să fiu împreună cu Tine. Eu una vreau, una îmi doresc, una cer: să fiu împreună cu Tine, unde și cum voiești Tu”.

Să-l iubim pe Dumnezeu pentru El nu pentru darurile Lui

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
1906-1991
"Să-L iubim pe Hristos numai pentru El. Niciodată pentru noi. Să ne așeze unde voiește. Să ne dea orice voiește. Să nu-L iubim pentru darurile Lui."

Singura noastră grijă să fie Hristos

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
1906-1991
Să-L iubim pe Hristos și singura noastră nădejde și grijă să fie El.

Roagă-te cât poți mai fervent și mai frecvent

Sfântul Inokentie de Kamceatka
Sfântul Inokentie de Kamceatka
1797-1879
“Nu fii nepăsător. Roagă-te cât poţi mai frecvent şi mai fervent. Rugaţi-va, forţaţi-va să faceţi acest lucru, pentru că Împărăţia Lui Dumnezeu se ia cu forţă. Niciodată n-o vei atinge fără să te forţezi.”

Nu trebuie să refuzăm duminica Sfânta Împărtăşanie

Sfântul Ioan Casian
Sfântul Ioan Casian
360-435
"Nu trebuie să refuzăm duminica Sfânta Împărtăşanie, fiindcă ne ştim păcătoşi [...] Nu am fi de altfel vrednici să primim Împărtăşania nici măcar o dată pe an…, dar cu mult este mai drept ca, de vreme ce în această umilinţă a inimii în care credem şi mărturisim că niciodată nu putem să ne atingem pentru merit de acele Sfinte Taine, s-o primim ca pe un leac al tristeţilor noastre în fiecare duminică, decât ca, stăpâniţi de deşarta trufie şi stăruinţă a inimii, să credem că numai o dată pe an suntem vrednici de a ne împărtăşi cu Sfintele Taine…"

Maica Domnului e alături mereu de cei ce o cheamă

Maica Domnului
Maica Domnului
"Nu am timp, pentru că umblu pe tot pământul și mângâi pe creștini și mă alătur celor care mă cheamă."

Sfinți părinți

Teme abordate
de Sfinți Părinți