Mărturisitori din temnițele comuniste

Omul dacă nu-i spiritual, este asemenea vopselei care dă chip icoanei

Părintele Dumitru Zamisnicu
Părintele Dumitru Zamisnicu
1910-1974
"Să nu-i urâți [pe adventiști], că ei sunt buni creștini, însă din pricina noastră, a preoților, s-au depărtat de Societatea Creștină și de Sfânta Biserică. Păcatele noastre i-au smintit pe dânșii. Ei nu venerează Sfânta Icoană însă noi, creștinii, dacă o venerăm numai cu buzele, cu nimic nu suntem mai buni ca ei. Fiindcă omul dacă nu-i spiritual, este asemenea vopselei care dă chip icoanei. El îi idol care are ochi dar nu vede, nu pricepe cele duhovnicești și spirituale."

Mărturisitori

Teme abordate
de Mărturisitori