Războiul omului

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Războiul omului împotriva omului apare ca urmare a războiului omului împotriva lui Dumnezeu."

Cea mai actuală carte despre război

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Nu există în ziua de astăzi, niciunde, nicio carte mai actuală despre război, despre cauzele războiului și despre deznodământul final al războiului, decât Biblia sau Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu."

Cine ar putea atunci să ne arate și să ne explice cauzele viitorului război?

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Cine ar putea atunci să ne arate și să ne explice cauzele viitorului război sau ale războiului în general? Nimeni altcineva decât Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Nu există nici măcar o singură carte în această lume în care să fie descrise atâtea războaie ca în Biblie, descrieri însoțite de explicarea lor, care merge până la rădăcina prima."

Degeaba visăm la pace păcătuind

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Atât timp cât oamenii se războiesc cu Dumnezeu prin gândurile, poftele și faptele lor, degeaba visează la pace."

Războiul vine fie că vrem fie că nu vrem

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Atunci când oamenii merită războiul, atunci când acumuleaeză cauze de război, războiul vine fie că o vor fie că nu vor. Precum cei ce veau apă cu bacili de tifos se molipsesc de tifos și tifosul este inevitabil, așa și cei ce lepădându-se de Dumnezeu, se adapă cu gânduri, pofte și fapte potrivinice lui Dumnezeu, atrag asupra lor molima războiului și războiul devine inevitabil."

Cauza războiului constă în lepădarea oamenilor de Dumnezeu și de legea lui.

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Cauza războiului constă în lepădarea oamenilor de Dumnezeu și de legea lui. Lepădarea de Dumnezeu și netrebnicia din timp de pace a oamenilor provoacă războiul.”

Cuvintele rău întrebuințare își pierd puterea lor tainică

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Cuvintele îşi pierd puterea lor tainică şi dumnezeiască dacă sunt rău întrebuinţate şi ajung ca moarte. Ca un pom din miazănoapte sădit la miazăzi, care se veştejeşte şi se usucă."

Europa modernă este sinonimă cu moartea

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Europa întreagă duhneşte a moarte. Universităţile europene propovăduiesc moartea. Cărturarii europeni descriu moartea. Oamenii de ştiinţă europeni fac moartea nemuritoare. Politicienii europeni lucrează pentru moarte. Dascălii europeni sădesc moartea în sufletele tinerilor. Imperialiştii europeni răspândesc moartea în întreaga lume. Revoluţionarii europeni poartă stindardul morţii. Europa modernă este sinonimă cu moartea. Nu vrea să ştie de viaţa de după moarte."

Europeinii îl gonesc pe Hristos afară din viața lor

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Gadarinii l-au rugat pe Hristos să plece de la ei. Europenii nu l-au rugat, ci l-au izgonit. Îl izgonesc prin tot ce le stă la îndemână: prin şcoli, prin presă, prin politică, prin filme, prin ghicituri ştiinţifice şi prin toată trufia lor culturală; Îl izgonesc şi prin gânduri, prin cuvinte şi prin fapte – fiecare în parte, în grup şi toţi laolaltă."

Reaua voire față de oameni

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Caută mai presus de toate să te cureţi pe sine de rea-voirea faţă de oameni. Pentru că, adunând rea-voire faţă de oameni, aduni otravă – care, mai devreme sau mai târziu, te va nimici ca om. Caută mai presus de toate să aduni bună-voire faţă de oameni."