Desăvârșirea omului

Fericitul Augustin
Fericitul Augustin
354-430
"Desăvârșirea omului este de a se socoti pe sine nedesăvârșit."

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori